Ðưng K'Nớ quan tâm phát triển đảng viên là người đồng bào dân tộc thiểu số
Cập nhật lúc 08:50, Thứ Hai, 29/10/2018 (GMT+7)
Việc tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác phát triển đảng viên trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) theo tinh thần của Nghị quyết số 04-NQ/HU ngày 1/7/2016 của Huyện ủy Lạc Dương luôn được Ðảng ủy xã Ðưng K’Nớ chú trọng thực hiện. Nhờ làm tốt công tác phát triển đảng viên trong vùng đồng bào DTTS đã góp phần tạo ra sự kế thừa, phát triển liên tục của Ðảng, tạo động lực quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. 
 
Xã Đưng K’Nớ có 4 thôn với 494 hộ/2.171 nhân khẩu, gồm 6 dân tộc anh em chung sống hòa thuận, đoàn kết, giúp đỡ, tương trợ nhau trong cuộc sống và phát triển kinh tế. Đảng bộ xã hiện có 8 chi bộ trực thuộc (4 chi bộ thôn, 3 chi bộ đơn vị sự nghiệp, 1 chi bộ Quân sự) với 76 đảng viên, trong đó đảng viên là đồng bào DTTS có 55 đồng chí.
 
Ngay sau khi BTV Huyện ủy Lạc Dương ban hành Nghị quyết số 04 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển đảng viên trong vùng đồng bào DTTS”, Đảng ủy xã Đưng K’Nớ đã xây dựng Kế hoạch số 05-KH/ĐU để thực hiện nghị quyết này và quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch thực hiện. 
 
Đồng chí Phi SRỗn Ha Nràng - Phó Bí thư Đảng ủy xã Đưng K’Nớ cho biết: Qua hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết về  phát triển đảng viên trong vùng đồng bào DTTS, các cấp ủy, tổ chức đảng tại địa phương đã đặc biệt quan tâm tới công tác tạo nguồn, tổ chức bồi dưỡng quần chúng ưu tú là người đồng bào DTTS đúng về tiêu chuẩn chính trị, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Cụ thể, đã có 43 quần chúng ưu tú được cư đi tham gia học lớp nhận thức về Đảng, trong đó 32 quần chúng là người đồng bào DTTS, chiếm 74,2%.
 
Để tạo nguồn phát triển đảng viên, nhất là đảng viên vùng đồng bào DTTS, Đảng ủy xã Đưng K’Nớ đã phân công các đảng ủy viên, trưởng các đoàn thể trong xã quan tâm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tạo điều kiện giúp đỡ các quần chúng ưu tú, đoàn viên, hội viên nỗ lực phấn đấu để sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Cùng đó, Đảng ủy xã còn chỉ đạo các chi bộ chủ động đổi mới về nội dung sinh hoạt, hình thức sinh hoạt phải cụ thể, không chung chung, đồng thời phải đưa nội dung phát triển đảng viên trong vùng đồng bào DTTS vào các buổi sinh hoạt hằng tháng, tổ chức sinh hoạt chuyên đề về công tác tạo nguồn kết nạp và phát triển đảng viên, nhất là vùng đồng bào DTTS đến với từng chi bộ, từng đảng viên. 
 
Qua hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết số 04, đến nay Đảng ủy xã Đưng K’Nớ đã kết nạp được 14 đảng viên là người đồng bào DTTS, chiếm 69,87% tổng số đảng viên kết nạp. Trong số 14 đồng chí được kết nạp trên có 4 đồng chí ở chi bộ thôn, 5 đồng chí ở các chi bộ trường học, 5 đồng chí ở chi bộ quân sự. Những đồng chí được kết nạp đều đảm bảo các tiêu chuẩn, quy định, có ảnh hưởng tích cực trong quần chúng nhân dân; tích cực tham gia các phong trào của địa phương…
 
Kết quả bước đầu trong công tác phát triển đảng viên trong vùng đồng bào DTTS ở Đưng K’Nớ trong thời gian qua rất đáng ghi nhận. Tuy nhiên, theo nhận định của Đảng ủy xã Đưng K’Nớ thì công tác phát triển đảng viên trong vùng đồng bào DTTS ở địa phương cũng còn gặp nhiều khó khăn như: chất lượng của một số đảng viên người đồng bào DTTS về trình độ chưa đồng đều, công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên trong vùng đồng bào DTTS ở một số chi bộ vẫn còn hạn chế...
 
Để khắc phục những hạn chế này, Đảng ủy xã Đưng K’Nớ đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, triển khai bám sát tinh thần chỉ đạo của Huyện ủy Lạc Dương về phát triển đảng viên trong vùng đồng bào DTTS. Tạo điều kiện cho đảng viên mới kết nạp tiếp tục nâng cao trình độ, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn chi bộ. Tiếp tục chú trọng công tác bồi dưỡng, giới thiệu kết nạp những quần chúng ưu tú là đoàn viên, thanh niên người đồng bào DTTS có trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn, tích cực tham gia các phong trào của các đoàn thể, quần chúng địa phương…
 
Là một địa phương có đến 94,56% dân số là người đồng bào DTTS, việc nghiêm túc thực hiện Nghị quyết 04 của Huyện ủy Lạc Dương đã giúp người dân ở Đưng K’Nớ nâng cao hơn nhận thức về Đảng, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo ra “nhịp cầu nối” giữa ý Đảng, lòng dân.
 
ÐỨC TÚ
,
.