Ðảng ủy Phường 10: Quyết tâm thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4
Cập nhật lúc 08:52, Thứ Ba, 13/11/2018 (GMT+7)
Xác định thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) có vai trò quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, thời gian qua, Ðảng ủy Phường 10 (TP Ðà Lạt) đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả giúp cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Kiên quyết phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
 
Việc Đảng ủy Phường 10 đề ra phương châm: “Hết việc chứ không hết giờ” để phục vụ nhân dân tốt hơn, được cán bộ, đảng viên phường thực hiện khá nghiêm túc. Ảnh: Ð.Tú
Việc Đảng ủy Phường 10 đề ra phương châm: “Hết việc chứ không hết giờ” để phục vụ nhân dân tốt hơn,
được cán bộ, đảng viên phường thực hiện khá nghiêm túc. Ảnh: Ð.Tú

Đảng bộ Phường 10 hiện có 490 đảng viên đang sinh hoạt tại 23 chi bộ trực thuộc. Để tạo sự chuyển biến tích cực trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Đảng ủy đã chủ động xây dựng kế hoạch học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo chuyên đề từng năm.
 
Năm 2018, thực hiện chủ đề “Xây dựng phong cách, tác phong của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng ủy Phường 10 đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng quán triệt tới toàn thể đảng viên thực hiện trong các buổi sinh hoạt định kỳ của chi bộ. Trên cơ sở đó, các tổ chức đảng đã lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị để tổ chức thảo luận, bàn bạc các giải pháp thực hiện, đảm bảo hiệu quả. Đồng thời, nêu cao tinh thần trách nhiệm của cấp ủy và lãnh đạo chính quyền trong việc giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc, hạn chế, yếu kém để củng cố niềm tin trong nhân dân. 
 
Đồng chí Trần Văn Thiêm - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Phường 10 cho biết: Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Đảng ủy đã gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Tuyệt đối chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, tự phê bình và phê bình trên tinh thần xây dựng; thực hiện lề lối, phong cách làm việc theo phương châm “hết việc chứ không hết giờ”. Bên cạnh đó, phát huy tốt vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội phường và nhân dân trong việc tham gia giám sát đối với cán bộ, đảng viên, trong đó có trách nhiệm nêu gương. Bên cạnh đó, Đảng ủy Phường 10 còn chỉ đạo các chi bộ cụ thể hóa các nội dung của nghị quyết thành chương trình hành động, kế hoạch thực hiện cho phù hợp với nhiệm vụ chính trị ở từng tổ dân phố. Tổ chức cho cán bộ, đảng viên cam kết không mắc các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, từ đó đề ra các biện pháp học tập, rèn luyện bằng những việc làm cụ thể, hàng ngày. 
 
Trong việc thực hiện tự phê bình và phê bình, nêu cao vai trò gương mẫu của người đứng đầu, các đồng chí cấp ủy nghiêm túc kiểm điểm, thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, tồn tại của bản thân trong công tác chuyên môn cũng như rèn luyện đạo đức, lối sống, không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn.
 
Để quá trình “tự soi”, “tự sửa” đạt hiệu quả, phát huy vai trò nêu gương, các đồng chí trong cấp ủy luôn gương mẫu trong việc chấp hành nội quy, quy định của cơ quan; đi sớm về muộn; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có thái độ hòa nhã, gần gũi với đồng nghiệp; thẳng thắn nhận trách nhiệm, hình thức kỷ luật khi để xảy ra sai phạm.
 
Nhằm đánh giá đúng thực chất chất lượng đảng viên và các chi bộ, công tác kiểm tra, giám sát được Đảng ủy Phường 10 chỉ đạo các cấp ủy đảng thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Phường 10 đã bám sát kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2018 để thực hiện. Theo đó, UBKT Đảng ủy đã tiến hành kiểm tra 6 chi bộ trong công tác thu, chi Đảng phí; giám sát 3 chi bộ trong thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, giám sát 1 chi bộ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Tổ dân vận; kết quả thực hiện Nghị quyết số 25- NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”...  
 
Qua hơn 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, đội ngũ cán bộ, đảng viên phường đã có những chuyển biến đáng kể trong nhận thức và hành động, chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được nâng lên đáng kể, góp phần xây dựng Đảng bộ Phường 10 ngày càng trong sạch, vững mạnh.
 
ÐỨC TÚ
,
.