Bản lĩnh và trách nhiệm của cán bộ kiểm tra
Cập nhật lúc 08:23, Thứ Ba, 06/11/2018 (GMT+7)
Bên cạnh việc phải tinh thông nghiệp vụ, thì bản lĩnh, trách nhiệm, tinh thần nêu gương là yếu tố tiên quyết của đội ngũ cán bộ kiểm tra để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong giai đoạn hiện nay. Ðể nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Ðảng, thời gian qua, Ban Thường vụ Thành ủy Ðà Lạt đặc biệt quan tâm tới công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ kiểm tra, giám sát của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.  
 
Đảng bộ thành phố Đà Lạt hiện có 62 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc (trong đó có 431 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở). Đa số, các tổ chức đảng đều phân công cán bộ phụ trách công tác kiểm tra, giám sát. Riêng UBKT Thành ủy có 7 ủy viên, có 29 UBKT đảng ủy cơ sở với 135 ủy viên.
 
Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, thường xuyên của Thành ủy Đà Lạt, thời gian qua, đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra của Đảng từng bước được đào tạo, chuẩn hóa về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị. Ban Thường vụ Thành ủy thường xuyên cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ của UBKT Trung ương, UBKT Tỉnh ủy tổ chức. Bên cạnh đó, Thành ủy Đà Lạt cũng chủ động mở các lớp hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ kiểm tra cấp cơ sở, kịp thời cập nhật những kiến thức mới, quy định mới của Trung ương để phục vụ công tác chuyên môn, đáp ứng yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của công tác kiểm tra trong giai đoạn hiện nay. 
 
“Thành ủy Đà Lạt luôn xem công tác xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, trong đó việc xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp trong Đảng bộ thành phố là công việc trước mắt và lâu dài của công tác cán bộ nói chung và công tác cán bộ của ngành kiểm tra nói riêng. Bởi cán bộ kiểm tra chính là một lực lượng quan trọng của Đảng, có nhiệm vụ phát hiện, kiểm tra, xử lý nếu vi phạm, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh”, bà Ngô Thị Mỹ Lợi - Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Đà Lạt chia sẻ và cho biết thêm, đội ngũ cán bộ kiểm tra Đảng được coi là lực lượng nòng cốt, là nhân tố quyết định việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát nên Thành ủy luôn quan tâm, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra Đảng các cấp đủ về số lượng, cơ bản đảm bảo chất lượng, thực hiện ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Đảng bộ thành phố.
 
Theo đánh giá của Thành ủy Đà Lạt, nhìn chung, đội ngũ cán bộ kiểm tra của thành phố luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức cách mạng, gương mẫu, có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, cơ bản đã chuẩn hóa về chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị phù hợp tiêu chuẩn, chức danh ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp, trình độ năng lực. Tuy nhiên, thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế trong đội ngũ cán bộ kiểm tra của Thành ủy, đồng chí Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Đà Lạt cũng thẳng thắn thừa nhận: Đôi lúc, đôi nơi cán bộ kiểm tra còn hạn chế về trình độ, còn có biểu hiện nể nang, né tránh, ngại va chạm, phương pháp làm việc chưa khoa học, thiếu hiệu quả, có mặt chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao... 
 
Với yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao và nghiêm ngặt trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong tình hình mới, đội ngũ cán bộ kiểm tra cần phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, không ngừng nâng cao trình độ, giữ vững bản lĩnh và đạo đức cách mạng, nêu cao tinh thần trách nhiệm để thực hiện sứ mệnh cao cả mà Đảng giao cho. Theo bà Ngô Thị Mỹ Lợi, trong thời gian tới, UBKT Thành ủy Đà Lạt sẽ tiếp tục chỉ đạo UBKT các cấp xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra mạnh cả về chất và lượng; trong đó, chú trọng làm tốt việc xây dựng quy hoạch cán bộ kiểm tra đáp ứng các tiêu chí đề ra, đảm bảo về số lượng, chất lượng, cơ cấu, độ tuổi. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống trong sáng, tinh thần nêu gương trong mọi hoạt động. Lựa chọn, bố trí, sử dụng cán bộ kiểm tra được đào tạo từ nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, nhất là những lĩnh vực luật, tài chính, địa chính, xây dựng… để bố trí, sử dụng cán bộ kiểm tra phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và trình độ, khả năng, sở trường của cán bộ, bố trí đúng người, đúng việc theo yêu cầu nhiệm vụ mới. Mặt khác, chú trọng bồi dưỡng văn hóa công sở, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử, thái độ tiếp dân cho cán bộ kiểm tra.
 
NGUYỆT THU
,
.