CỤC CHÍNH TRỊ QUÂN KHU 7:
Kiểm tra kết quả thực hiện Chỉ thị 05 tại Bộ CHQS tỉnh
Cập nhật lúc 08:35, Thứ Sáu, 02/11/2018 (GMT+7)
Ngày 31/10, Đoàn công tác Cục Chính trị Quân khu 7 đã đến kiểm tra kết quả thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và việc đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa trong LLVT tỉnh Lâm Đồng. 
 
Qua kiểm tra hệ thống văn bản, sổ sách, tài liệu, nhận thức của cán bộ, chiến sĩ, kết hợp báo cáo kết quả thực hiện của Ban chỉ đạo 94 về phòng, chống “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” của Đảng ủy Quân sự tỉnh Lâm Đồng và Đảng ủy Quân sự thành phố Đà Lạt, Đoàn kiểm tra đã chỉ ra những điểm mạnh cần tiếp tục phát huy, triển khai nghiêm túc, toàn diện, có sự lồng ghép hiệu quả với các Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” với các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; sức lan tỏa của việc làm này ngày càng sâu rộng, xuất hiện nhiều cách làm hay, mô hình, điển hình tiêu biểu…   Đồng thời, Đoàn công tác Cục Chính trị Quân khu 7 cũng đã đề nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh và Ban CHQS thành phố Đà Lạt tiếp tục liên hệ chặt chẽ với cơ quan tuyên giáo của địa phương để nắm và truyền tải thông tin, định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ kịp thời; phát huy hệ thống truyền thanh nội bộ, tích cực đấu tranh, phản biện những quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch trên mạng xã hội. Đồng thời tổ chức tuyên truyền và lựa chọ nội dung làm theo Bác phù hợp với khả năng, đặc thù của đơn vị; kịp thời biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến để nêu gương, nhân rộng các tập thể, cá nhân trong LLVT tỉnh Lâm Đồng.
 
THẾ ANH
,
.