Ðơn Dương: Tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ quân sự
Cập nhật lúc 08:35, Thứ Tư, 07/11/2018 (GMT+7)
Những năm qua, Ðảng ủy Quân sự huyện Ðơn Dương đã tập trung tham mưu cho Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nội dung “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” một cách hệ thống, thống nhất. Ðảng ủy Quân sự huyện cũng chỉ đạo các chi bộ trực thuộc và phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy, Ðảng ủy các xã, thị trấn chỉ đạo các chi bộ quân sự xã, thị trấn nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ với nhiều nội dung, biện pháp hiệu quả, qua đó nâng cao chất lượng lãnh đạo của chi bộ, góp phần xây dựng Ðảng bộ Quân sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng LLVT huyện vững mạnh toàn diện.
 
Tập bắn trên thao trường. Ảnh: Ðàm Trung
Tập bắn trên thao trường. Ảnh: Ðàm Trung

Thượng tá Tống Xuân Thu, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện cho biết: “Để lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt các chi bộ quân sự, Đảng ủy Quân sự huyện đã ban hành nghị quyết chuyên đề, xây dựng chương trình, kế hoạch, hướng dẫn triển khai thực hiện đến các chi bộ trực thuộc và chi bộ Quân sự xã, thị trấn; trong đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ phù hợp với đặc điểm tình hình của đảng bộ; đồng thời, tổ chức phổ biến, giáo dục, quán triệt, triển khai đồng bộ, nghiêm túc đến các chi bộ và đảng viên. Qua đó, đã nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng, tính cấp bách và lâu dài của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”. 
 
Đảng ủy Quân sự huyện đã tập trung lãnh, chỉ đạo các chi bộ xây dựng nội dung sinh hoạt đúng theo hướng dẫn của cấp trên và đặc điểm tình hình, yêu cầu nhiệm vụ của địa phương, đơn vị. Gắn sinh hoạt với đẩy mạnh việc học tập và làm theo gương Bác và các nghị quyết của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 
 
Công tác chuẩn bị dự thảo nghị quyết được thực hiện kỹ lưỡng và bài bản hơn. Trước khi sinh hoạt thông báo trước cho đảng viên biết thời gian, địa điểm, nội dung sinh hoạt. Trong sinh hoạt, bí thư chi bộ chọn lọc những nội dung trong thông báo nội bộ để thông báo tình hình trong nước và quốc tế, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, nghị quyết của cấp trên, phân công đảng viên kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của chi bộ trong tháng trước và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong tháng tới. Đặc biệt là đánh giá về tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ; vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, đảng viên trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. 
 
Đồng chí Huỳnh Văn Quang, Bí thư Đảng ủy, Bí thư chi bộ Quân sự xã Lạc Lâm chia sẻ: “Trong sinh hoạt chi bộ, bên cạnh việc nâng cao chất lượng soạn thảo nghị quyết và tuân thủ các nguyên tắc, các bước theo quy định, chúng tôi chú trọng giải quyết tâm tư, vướng mắc của đảng viên; phát huy dân chủ, tạo được không khí cởi mở, chân thành để mọi cán bộ, đảng viên bày tỏ chính kiến, nguyện vọng. Kịp thời biểu dương, đề nghị khen thưởng những đảng viên gương mẫu, có thành tích xuất sắc và giúp đỡ, giáo dục những đảng viên có thiếu sót, khuyết điểm. Trong hội nghị chi bộ có kết luận rõ ràng, phân công thực hiện cụ thể. Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nghị quyết, nhằm đôn đốc và kịp thời uốn nắn những sai sót trong quá trình thực hiện”.
 
Đánh giá về hoạt động này, đồng chí Trương Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cho biết: “Tôi cho đây là một giải pháp thiết thực, có hiệu quả của Đảng bộ Quân sự huyện, vì nó phù hợp với đặc điểm tình hình và yêu cầu nhiệm vụ của LLVT địa phương, đáp ứng được yêu cầu xây dựng Đảng ở cơ sở trong tình hình hiện nay. Qua theo dõi thấy rằng quá trình thực hiện đã từng bước khắc phục những hạn chế, yếu kém trước đây. Nề nếp sinh hoạt của đa số các chi bộ quân sự được duy trì đúng quy định; nội dung sinh hoạt phong phú hơn; hình thức, phương pháp sinh hoạt có nhiều đổi mới; chất lượng ra nghị quyết nói riêng, chất lượng sinh hoạt chi bộ nói chung được nâng lên rõ rệt. Tinh thần dân chủ, tự phê bình và phê bình được phát huy, các nguyên tắc tổ chức xây dựng Đảng luôn được giữ vững. Các chi bộ và đảng viên đã nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn quyết tâm thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Từ việc nâng cao chất lượng sinh hoạt ở các chi bộ quân sự, đã góp phần quan trọng lãnh đạo LLVT huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương của huyện trong những năm qua”.
 
Tìm hiểu kinh nghiệm ở huyện Đơn Dương, thấy rằng, để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ quân sự, cần đặc biệt coi trọng ba tính chất sinh hoạt Đảng trong các chi bộ: tính lãnh đạo, tính chiến đấu và tính giáo dục. Ba tính chất trên có mối quan hệ mật thiết và có sự tác động qua lại, biện chứng thống nhất, cho nên, phải thực hiện đồng bộ mới có kết quả. 
 
Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cần thường xuyên cải tiến và đổi mới nội dung sinh hoạt. Vận dụng linh hoạt các loại hình thức sinh hoạt chi bộ như: sinh hoạt chính trị (bàn và ra các nghị quyết, quyết định lãnh đạo); sinh hoạt học tập (nghiên cứu, quán triệt, thảo luận các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghe thông tin, thời sự trong nước và quốc tế); sinh hoạt tư tưởng, tự phê bình và phê bình. Tùy nội dung sinh hoạt mà lựa chọn hình thức sinh hoạt cho phù hợp. 
 
Phát huy vai trò của chi ủy, bí thư chi bộ trong tổ chức, chuẩn bị và điều hành sinh hoạt chi bộ và vai trò trách nhiệm của đảng viên trong đóng góp xây dựng nghị quyết, trong tự phê bình và phê bình và trong triển khai thực hiện nghị quyết. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức xây dựng Đảng, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của chi bộ, đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu cao. Sau sinh hoạt phải có kết luận, phân công nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nghị quyết, có đánh giá, rút kinh nghiệm ở kỳ sinh hoạt sau.
 
Gắn nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05 của BCT (khóa XII), các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn của Đảng ủy Quân khu 7, Tỉnh ủy, Đảng ủy QS tỉnh và Huyện ủy về công tác xây dựng Đảng; các phong trào thi đua, các cuộc vận động ở địa phương, đơn vị...
 
Đó chính là những giải pháp thiết thực, là một trong những thành công trong công tác xây dựng Đảng của địa phương trong những năm vừa qua.
 
ÐÀM TRUNG
,
.