Phát triển 16 đảng viên mới ở khu vực kinh tế tư nhân
Cập nhật lúc 09:15, Thứ Hai, 05/11/2018 (GMT+7)
Từ năm 2010 đến nay, huyện Bảo Lâm đã phát triển 16 đảng viên mới ở khu vực kinh tế tư nhân trên địa bàn. 
 
Như vậy tính đến tháng 10/2018, toàn Đảng bộ huyện Bảo Lâm có 5 chi bộ trực thuộc với 34 đảng viên ở khu vực kinh tế tư nhân. Cụ thể, gồm 3 Chi bộ Quỹ Tín dụng nhân dân xã Lộc Ngãi (3 đảng viên), xã Lộc An (4 đảng viên) và thị trấn Lộc Thắng (14 đảng viên); 1 Chi bộ HTX Nông nghiệp An Lạc, xã Lộc An (4 đảng viên); 1 Chi bộ Công ty Cổ phần Chè Minh Rồng (9 đảng viên). 
 
Đánh giá chung cho biết, các tổ chức Đảng trong khu vực kinh tế tư nhân ở huyện Bảo Lâm ngày càng khẳng định vị trí, vai trò lãnh đạo của mình trong công tác giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị, định hướng tư tưởng đảng viên, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần mang lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp. 
 
VĂN VIỆT
,
.