Ra mắt Cục Quản lý thị trường tỉnh Lâm Ðồng
Cập nhật lúc 08:34, Thứ Sáu, 02/11/2018 (GMT+7)
Tổng cục Quản lý thị trường mới đây đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý thị trường tỉnh Lâm Đồng trực thuộc Tổng cục và bổ nhiệm ông Kiều Xuân Việt - nguyên Phó Giám đốc Sở Công thương giữ chức quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Lâm Đồng.
 
Ông Trần Hữu Linh - Tổng Cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường trao quyết định cho tỉnh Lâm Đồng.
Ông Trần Hữu Linh - Tổng Cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường trao quyết định cho tỉnh Lâm Đồng.

Theo đó, Cục Quản lý thị trường tỉnh Lâm Đồng là tổ chức trực thuộc Tổng Cục Quản lý thị trường, được sắp xếp lại trên cơ sở Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lâm Đồng theo mục tiêu, lộ trình thực hiện Đề án thành lập Tổng cục Quản lý thị trường đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Cục có chức năng giúp Tổng cục quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về phòng, chống và xử lý các hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, hành vi xâm phạm bản quyền sở hữu trí tuệ, vi phạm pháp luật về chất lượng, đo lường, giá cả… bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 
 
Cơ cấu tổ chức gồm Cục trưởng và các Phó cục trưởng, các phòng tham mưu tổng hợp và nghiệp vụ chuyên môn, các đội quản lý thị trường cấp huyện và đội cơ động chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh.
 
Theo Quyết định số 34/2018/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công thương, Bộ Công thương sẽ tinh gọn và cắt giảm bớt bộ máy hiện nay. Theo đó, tại địa phương với lực lượng cấp tỉnh giảm 63 còn 44 đơn vị thông qua sắp xếp lại các đơn vị cơ quan quản lý thị trường tỉnh, sắp xếp 38 còn 19 Cục Quản lý thị trường liên tỉnh, tương đương giảm 30%. Riêng với cấp huyện, tinh giản bộ máy sắp xếp lại đội quản lý thị trường liên huyện, giảm 376 đội tức giảm 45%. Sắp xếp, bố trí giảm trung bình mỗi tỉnh giảm 3 đội cấp huyện. Đáng lưu ý, cấp Cục để đảm bảo không gián đoạn nghiệp vụ xử phạt vi phạm hành chính với chức danh Cục trưởng sẽ báo cáo Ban cán sự thì tạm thời giao quyền Cục trưởng, Phó Cục trưởng đến 12/10 khi Nghị định có hiệu lực. Không có tổ chức cấp phòng trong Vụ, Cục và các Đội.
 
DIỄM THƯƠNG
,
.