Trạm Hành: Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong xây dựng nông thôn mới
Cập nhật lúc 08:36, Thứ Tư, 07/11/2018 (GMT+7)
Hưởng ứng cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, những năm qua, cùng với cả hệ thống chính trị, Ủy ban MTTQVN xã Trạm Hành (Ðà Lạt) đã phát huy tốt vai trò của mình trong việc tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đóng góp xây dựng các công trình nông thôn mới ở địa phương. Nhờ đó, năm 2014, xã Trạm Hành được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới. 
 
Chỉ tính riêng từ năm 2017 đến nay, ngoài công trình nâng cấp cải tạo nhà văn hóa thôn Trạm Hành 2 đang được thực hiện, toàn xã còn có 5 công trình đường giao thông ở các thôn khác đã được đổ bê tông xi măng, với tổng chiều dài trên 3 km, rộng từ 3 - 3,5m. Tại các tuyến đường này cũng đã có các công trình điện thắp sáng đường quê do nhân dân đóng góp xây dựng. Để hoàn thành các tuyến đường trên, cùng với nguồn vốn đầu tư của Nhà nước, Ủy ban MTTQVN xã Trạm Hành và Ban công tác Mặt trận các thôn đã có những biện pháp tuyên truyền, vận động phù hợp có hiệu quả nên nhân dân đã tự nguyện đóng góp khoảng 1 tỷ đồng, trên 2.000 công lao động, hiến trên 2.500 m2 đất để xây dựng các tuyến đường. Theo đó, đến nay, tỷ lệ đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã Trạm Hành được cứng hóa 100%, đường nội đồng được cứng hóa trên 80%. Hiện hệ thống giao thông trên địa bàn xã đã cơ bản phục vụ tốt nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của nhân dân, đồng thời góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội tại địa phương ngày càng phát triển. 
 
Song song với những việc làm trên, thời gian qua, Ủy ban MTTQVN xã Trạm Hành còn quan tâm tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân ở địa phương chấp hành nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như các quy định tại địa phương; thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, tham gia đảm bảo an ninh trật tự, tích cực lao động sản xuất phát triển kinh tế gia đình... Nhờ vậy đến nay, xã Trạm Hành chỉ còn 1 hộ nghèo và 2 hộ cận nghèo, trong tổng trên 5.000 hộ dân ở 4 thôn.  
 
Có thể nói, nhờ sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, trong đó vai trò của Ủy ban MTTQVN xã Trạm Hành được phát huy, nên nhân dân đã tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Và, việc người dân tích cực đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi xã hội cho thấy rất hợp với “ý Đảng, lòng dân”. Đồng thời, thể hiện rõ việc chính quyền đã biết dựa vào dân, huy động sức đóng góp của nhân dân cho sự phát triển chung của địa phương. Cũng nhờ đó, một diện mạo nông thôn mới đã không ngừng khởi sắc trên vùng đất Trạm Hành.
 
ÐAM TRỌNG
,
.