Ðức Trọng sẵn sàng cho đại hội Mặt trận các cấp
Cập nhật lúc 08:32, Thứ Sáu, 02/11/2018 (GMT+7)
Ðể chuẩn bị cho đại hội Mặt trận các cấp trên địa bàn huyện diễn ra đúng tiến độ, thời gian qua, UBMTTQ huyện Ðức Trọng đã chỉ đạo MTTQ các xã, thị trấn triển khai nhiều nội dung, hoạt động quan trọng; đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua chào mừng đại hội.
 
Người dân thôn Trung Ninh, xã Ninh Loan (Đức Trọng) đang làm cỏ, chăm sóc hoa dọc hai bên đường dẫn vào thôn. Ảnh: Võ Lan
Người dân thôn Trung Ninh, xã Ninh Loan (Đức Trọng) đang làm cỏ, chăm sóc hoa dọc hai bên đường
dẫn vào thôn. Ảnh: Võ Lan

Cuối tháng 10/2018, Ủy ban MTTQ huyện Đức Trọng đã tổ chức Hội nghị góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Theo đó, các đại biểu đã tập trung góp ý một số nội dung về bố cục, tiêu đề, chủ đề báo cáo chính trị. Trong đó, tập trung vào nội dung trọng tâm, đó là cần nêu rõ những hạn chế, khuyết điểm của nhiệm kỳ qua; nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm; các giải pháp trong nhiệm kỳ tới…
 
Đây cũng là hội nghị góp ý dự thảo thứ 2 được UBMTTQ huyện Đức Trọng tổ chức trong thời gian qua. Ngoài ra, UBMTTQ huyện Đức Trọng cũng đã có văn bản hướng dẫn về công tác chuẩn bị đại hội gửi UBMTTQ các xã, thị trấn; đồng thời tổ chức 2 đợt tập huấn cho thường trực mặt trận, Ban công tác mặt trận các tổ, thôn, xã, thị trấn trong huyện về nội dung chương trình, qui trình đại hội.  
 
Thời gian qua, Thường trực Ủy ban MTTQ huyện cũng đã tham gia nhiều lớp tập huấn do các cấp Ủy ban MTTQ của tỉnh tổ chức về công tác chuẩn bị đại hội, đồng thời cũng tham mưu cho cấp ủy ban hành các văn bản chỉ đạo đại hội, xây dựng kế hoạch, đề xuất với chính quyền và các cơ quan liên quan để chuẩn bị mọi mặt cả về vật chất lẫn tinh thần, đảm bảo đại hội thành công tốt đẹp.
 
Theo đại diện lãnh đạo UBMTTQ huyện Đức Trọng, dự kiến chủ đề của đại hội lần này là: “Phát huy dân chủ - đoàn kết - đồng thuận xây dựng huyện Đức Trọng giàu đẹp văn minh và phát triển bền vững”. Theo đó, đại hội phải bám sát chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị và nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân trên địa bàn. Trọng tâm sẽ theo các văn kiện: Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp và các chỉ thị, chương trình, đề án liên quan trực tiếp đến xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy vai trò, trách nhiệm của MTTQ. Chương trình hành động cũng nêu rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong thực hiện, giám sát và phản biện xã hội, đấu tranh, phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, phát huy dân chủ gắn đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam.
 
Tính đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho đại hội đã sẵn sàng, đúng với kế hoạch đề ra. Đây được xem là đợt sinh hoạt chính trị sâu, rộng, dân chủ nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện đường lối chiến lược của Đảng về tăng cường phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; về vị trí, vai trò của MTTQ trong tình hình mới. Đồng thời, đây cũng là dịp để củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức, cán bộ, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong các cấp Mặt trận, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.
 
Cùng với các hoạt động trên, UBMTTQ huyện cũng phát động thi đua nhằm chào mừng đại hội Mặt trận các cấp. Theo đó, mỗi thôn, tổ dân phố xây dựng một mô hình hoặc một công trình phục vụ dân sinh; UBMT huyện, các xã, thị trấn và các tổ chức thành viên có một công trình hoặc một phần việc có ý nghĩa cụ thể về kinh tế - xã hội, an ninh trật tự.
 
Đại diện lãnh đạo UBMTTQ huyện Đức Trọng cho biết thêm, cuối tháng 11/2018, Đại hội MTTQ huyện Đức Trọng sẽ được tổ chức điểm tại xã Phú Hội. Hiện, 15 thôn của xã Phú Hội đã tổ chức xong hội nghị Ban Công tác Mặt trận thôn nhiệm kỳ 5 năm. Sau đại hội điểm của xã Phú Hội, UBMTTQ huyện sẽ rút kinh nghiệm những mặt đã đạt và chưa đạt để chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức đại hội. Riêng các xã, thị trấn còn lại cũng đang thực hiện các bước về dự thảo báo cáo, hội nghị Ban Công tác Mặt trận ở thôn, phấn đấu đến giữa tháng 12/2018 sẽ hoàn thành và tháng 1/2019 các xã, thị trấn sẽ tiến hành đại hội và dự kiến sẽ kết thúc trong quý I/2019. Dự kiến cuối tháng 4/2019, Đại hội MTTQ huyện Đức Trọng nhiệm kỳ 2019-2024 sẽ được tổ chức.
 
NHẬT MINH
,
.