ĐẢNG BỘ BAN CHQS HUYỆN LẠC DƯƠNG:
Nâng cao chất lượng xây dựng tổ chức Ðảng trong sạch, vững mạnh
Cập nhật lúc 08:07, Thứ Ba, 04/12/2018 (GMT+7)
Nhận thức đúng về xây dựng tổ chức Ðảng trong sạch vững mạnh có vị trí, vai trò quan trọng, là yếu tố quyết định trong lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị, thời gian qua, Ðảng bộ Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Lạc Dương đã tập trung xây dựng các tổ chức Ðảng trong sạch vững mạnh, gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.
 
Hiện nay, Đảng bộ Ban CHQS huyện Lạc Dương có 3 chi bộ trực thuộc với 30 đảng viên. Thời gian qua, Đảng ủy Ban CHQS huyện đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quan điểm, chủ trương, nghị quyết của đảng ủy cấp trên. Từ đó, cụ thể hóa để xây dựng Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác tư tưởng; triển khai, tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý tư tưởng cán bộ, đảng viên, nắm chắc diễn biến tình hình tư tưởng của nhân dân và dư luận xã hội trên địa bàn huyện. 
 
Thượng tá Lê Minh Tiến -  Chính trị viên Ban CHQS huyện Lạc Dương cho biết: “Đảng bộ Ban CHQS huyện Lạc Dương thường xuyên chăm lo công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; chủ động làm tốt công tác ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; kết hợp việc tự tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên với thực hiện các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước, Quân đội và của địa phương”.
 
Đặc biệt, việc thực hiện tốt Chỉ thỉ 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” đã giúp cán bộ, đảng viên phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.  
 
Nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh, cơ cấu hợp lý, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, Đảng ủy Ban CHQS huyện thường xuyên quan tâm tới việc quản lý, nắm chắc số lượng, chất lượng của đội ngũ cán bộ trong cơ quan, đơn vị theo phân cấp; qua đó, kịp thời đề nghị bổ nhiệm, luân chuyển vị trí công tác đối với đội ngũ cán bộ theo đúng chuyên môn, sở trường công tác và năng khiếu, năng lực thực tiễn.
 
Cùng với đó, việc tập trung nâng cao chất lượng xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, nhất là việc đổi mới ra nghị quyết và tổ chức thực hiện nghị quyết là vấn đề cốt lõi và hết sức quan trọng trong công tác xây dựng Đảng mà Đảng ủy Ban CHQS huyện Lạc Dương xác định.
 
Để thực hiện điều đó, các chi bộ khi xây dựng nghị quyết phải bám sát chức năng, nhiệm vụ; có trọng tâm, trọng điểm, đi sâu giải quyết những mặt yếu, khâu yếu. Trong sinh hoạt chi bộ, nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình, thực hiện dân chủ đi đôi với tăng cường kỷ luật, kỷ cương được các chi bộ nghiêm túc thực hiện. 
 
Trong  sinh hoạt của các chi bộ  trực thuộc, Đảng ủy Ban CHQS huyện còn cử các đồng chí là Đảng ủy viên dự sinh hoạt để kịp thời nắm bắt, hướng dẫn, uốn nắn các chi bộ chưa thực hiện tốt. Đồng thời, tiến hành kiểm tra từ 1 đến 2 đảng viên về việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, bài học rút ra từ việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” áp dụng thực tế cho nhiệm vụ của chính cá nhân mình. 
 
Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát đã được Đảng ủy Ban CHQS huyện Lạc Dương thực hiện đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục, quy trình, quy định và chương trình, kế hoạch đề ra. Nhờ đó, đã giúp các chi bộ, đảng viên phát huy ưu điểm, nhận thức đúng và sửa chữa khuyết điểm kịp thời, tạo sự chuyển biến tích cực.
 
Nhờ chú trọng công tác nâng cao chất lượng xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh nên trong ba năm liền (2015, 2016, 2017), Đảng bộ Ban CHQS huyện Lạc Dương đạt danh hiệu “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”. Cũng từ đó, Đảng bộ BCHQ huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, đơn vị trực thuộc làm tốt công tác củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ huyện vững chắc, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.
 
ÐỨC TÚ
,
.