Giảm 56 biên chế công chức trong năm 2019
Cập nhật lúc 17:25, Thứ Ba, 04/12/2018 (GMT+7)
(LĐ online) - Năm 2019, tổng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính tỉnh Lâm Đồng được Bộ Nội vụ giao tại Quyết định số 1896 ngày 17/8/2018 là 2.632 biên chế.
 
Trên cơ sở biên chế Bộ Nội vụ giao năm 2019, sau khi trừ 47 biên chế của Chi cục Quản lý thị trường chuyển giao về Bộ Công thương quản lý thì tổng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính tỉnh Lâm Đồng trong năm 2019 sẽ là 2.585 biên chế.
 
Căn cứ lộ trình giảm biên chế của các đơn vị theo kế hoạch đã được phê duyệt và số công chức nghỉ hưu, thôi việc năm 2018, số biên chế phải giảm năm 2019 là 56 người. Trong đó, giảm của các cơ quan, đơn vị là 3 biên chế, giảm biên chế dự phòng là 20 biên chế.
 
Đăng Lộ
,
.