Hội nghị Ủy ban MTTQVN tỉnh lần thứ 10, khóa VII
Không ngừng tăng cường củng cố khối đại đoàn kết
Cập nhật lúc 14:16, Thứ Tư, 26/12/2018 (GMT+7)
(LĐ online) - Sáng ngày 26/12/2018, tiếp tục ngày làm việc thứ hai Hội nghị UBMTTQVN tỉnh lần thứ 10, khóa VII đã tiến hành thông qua báo cáo tóm tắt tình hình kết quả công tác Mặt trận năm 2018 và chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2019. Đồng chí Trần Đức Quận – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh tham dự chỉ đạo hội nghị. 
 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Đức Quận phát biểu chỉ đạo hội nghị
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Đức Quận
phát biểu chỉ đạo hội nghị
 
Năm 2018, phương thức hoạt động của Mặt trận tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; các cuộc vận động ngày một hiệu quả và thiết thực. Đặc biệt, tôn vinh, biểu dương kịp thời 88 gương điển hình nhân tố mới nhân dịp kỷ niệm 88 năm thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam. Công tác an sinh xã hội được quan tâm và tạo nên nguồn lực lớn chung tay giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; công tác giám sát và phản biện xã hội được nâng cao chất lượng.  
 
Tham dự hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Văn Đa đã báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2018 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.
 
Hội nghị tiến hành hiệp thương bổ sung 07 vị ủy viên UBMTTQVN tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2014 – 2019 gồm bà Phạm Thị Phúc – Chủ tịch Liên Đoàn lao động tỉnh, ông Huỳnh Tho – Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh, bà Hoàng Thị Thu Hồng – Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh, ông Hoàng Sơn – Chủ tịch UBMTTQ huyện Lâm Hà, ông Lê Đình Thủy – Chủ tịch UBMTTQ huyện Đơn Dương, ông Dương Hùng Cường – Chủ tịch UBMTTQ huyện Cát Tiên, ông Lê Công Tuấn – Chủ tịch UBMTTQ huyện Đức Trọng thay thế các vị ủy viên đã nghỉ hưu theo chế độ và chuyển công tác khác. Sau hiệp thương thay thế, số lượng ủy viên UBMTTQ tỉnh tăng lên thành 98 vị.
 
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Đức Quận nhấn mạnh: Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh hoan nghênh và đánh giá cao vai trò của MTTQ tỉnh trong năm qua đã tiếp tục có nhiều nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức, tổ chức nhiều hoạt động hiệu quả. Từng bước nâng cao hiệu quả công tác giám sát, góp ý, phản biện. Thông qua các hoạt động đã không ngừng tăng cường củng cố khối đại đoàn kết, động nhân dân tích cực thi đua lao động, sản xuất phát triển kinh tế – xã hội; thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước góp phần hoàn thành các mục tiêu nghị quyết cấp ủy đề ra. Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị MTTQ tỉnh tiếp tục nghiên cứu các giải pháp để tăng cường đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động trong công tác vận động, tập hợp đoàn kết các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức phù hợp. Vận động thực hiện có hiệu quả Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”. Phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Tiếp tục chủ động, chủ trì tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền, hiệp thương phối hợp với các tổ chức thành viên để triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Cuộc vận động “Người Việt Nam tiên dùng hàng Viết Nam”; xây dựng và nhân rộng các mô hình tự quản ở các khu dân cư; nghiên cứu các tiêu chí để tổ chức tổ chức đánh giá, công nhận, biểu dương, nhân rộng các “Khu dân cư tiêu biểu’, “Khu dân cư kiểu mẫu”, gắn với biểu dương, khen thưởng... tạo phong trào thi đua sâu rộng trong cộng đồng, góp phần thực hiện nâng cao chất lượng trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh. 
 
Toàn cảnh hội nghị Ủy ban MTTQ tỉnh lần thứ 10, khóa VII
Toàn cảnh Hội nghị Ủy ban MTTQ tỉnh lần thứ 10, khóa VII
 
Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Nguyễn Trọng Ánh Đông phát biểu: sau hội nghị này, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiếp thu các ý kiến góp ý, chỉnh sửa và ban hành kế hoạch, đề cương báo cáo và ra quyết định thành lập các Tiểu ban phục vụ Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đồng thời triển khai thực hiện ngay các nội dung, tiến trình chuẩn bị nội dung, nhân sự và tuyên truyền Đại hội. Đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thành phố khẩn trương triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội MTTQ ở cấp mình. Trong đó tập trung công tác chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm cấp xã và hướng dẫn MTTQ các xã, phường, thị trấn và khu dân cư chuẩn bị nội dung tổ chức tốt Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Hội nghị Ban công tác Mặt trận khu dân cư. Đặc biệt, chủ động tham mưu cấp ủy cùng cấp chuẩn bị tốt công tác nhân sự đại hội, gắn với tổ chức các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.
 
Dịp này, UBMTTQ thành phố Bảo Lộc và Lạc Dương được nhận bằng khen của Trung ương MTTQ Việt Nam. Có 3 đơn vị là UBMTTQ huyện Lâm Hà, Đạ Tẻh và thành phố Đà Lạt được nhận cờ thi đua xuất sắc toàn diện của UBMTTQ tỉnh tặng; 07 đơn vị được nhận bằng khen của UBMTTQ tỉnh; 8 tập thể và 03 cá nhân được nhận bằng khen của UBMTTQ tỉnh vì làm tốt công tác phối hợp với Mặt trận trong năm 2018.
 
Các cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2018
Các cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2018

 

Các đơn vị tập thể có thành tích xuất sắc năm 2018
Các đơn vị tập thể có thành tích xuất sắc năm 2018
 
Nguyệt Thu 
,
.