Hội nghị về công tác pháp chế, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014 - 2018
Cập nhật lúc 10:40, Thứ Tư, 26/12/2018 (GMT+7)
(LĐ online) - Sáng 26/12, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ về công tác pháp chế; công tác xây dựng; kiểm tra, xử lý; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật cho khoảng 100 cán bộ pháp chế các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và các ngành, địa phương.
 
Lãnh đạo ngành Tư pháp tỉnh hướng dẫn rà soát, hệ thống hóa văn bản phục vụ công tác hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018
Lãnh đạo ngành Tư pháp tỉnh hướng dẫn rà soát, hệ thống hóa văn bản phục vụ công tác hệ thống hóa
văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018

Tại hội nghị các đại biểu đã được phổ biến những nội dung nghiệp vụ rà soát, hệ thống hóa văn bản phục vụ công tác hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018, đồng thời hướng dẫn nội dung các biểu mẫu phục vụ hệ thống hóa văn bản và báo cáo kết quả hệ thống hóa văn bản kỳ 2014-2018.
 
Thông qua hội nghị tập huấn nhằm giúp cho đội ngũ công chức làm công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh nâng cao các kỹ năng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; nhận thức trách nhiệm đối với công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; đặc biệt là giúp các cơ quan, đơn vị liên quan sẽ có sự phối hợp chặt chẽ hơn trong việc thực hiện nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018 trên địa bàn tỉnh. 
 
Đồng thời việc rà soát sẽ công bố những văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết hết hiệu lực và kiến nghị những văn bản quy phạm pháp luật không phù hợp để có sự điều chỉnh bổ sung nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. 
 
Lãnh đạo ngành Tư pháp nhấn mạnh: Đây là nhiệm vụ định kỳ gắn với chỉ số cải cách hành chính của các ngành và địa phương. Bởi thế nếu nội dung này các ngành, địa phương triển khai không tốt sẽ ảnh hưởng lớn đến chỉ số cải cách hành chính của toàn tỉnh.
 
N. Ngà
,
.