Đạ Tẻh tổng kết công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2018:
Khen thưởng 3 cá nhân và 8 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Cập nhật lúc 16:07, Thứ Tư, 09/01/2019 (GMT+7)
(LĐ online) - Sáng ngày 9/1/2019, Huyện ủy Đạ Tẻh đã tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2018. Dịp này, có 3 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2014 -2018) và 8 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018 đã được Huyện ủy khen thưởng. 
 
Đồng chí Tôn Thiện Đồng Bí thư Huyện ủy Đạ Tẻh trao giấy khen cho 8 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018
Đồng chí Tôn Thiện Đồng Bí thư Huyện ủy Đạ Tẻh trao giấy khen cho 8 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018
Năm 2018, Ban Thường vụ Huyện ủy và các tổ chức cơ sở Đảng đã tập trung chỉ đạo triển khai công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị sát với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, học tập, quán triệt nghị quyết có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng từng bước được nâng cao, chủ động nắm bắt diễn biến tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân nhất là đối với những vấn đề có tính phức tạp, nhạy cảm để dự báo tình hình, kịp thời định hướng dư luận xã hội. Huyện ủy và các tổ chức cơ sở Đảng đã phát động nhiều phong trào cụ thể trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) với những giải pháp quyết liệt nhằm tạo đột phá trong sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và các đơn vị sự nghiệp công lập, tinh giản biên chế; rà soát, bổ sung quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định. Công tác kiểm tra giám sát được thực hiện thường xuyên, quan tâm nắm bắt thông tin, kịp thời phát hiện, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức Đảng và đảng viên, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Công tác dân vận được đẩy mạnh, triển khai có hiệu quả Năm dân vận chính quyền 2018. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể có nhiều đổi mới, hướng về cơ sở, phát động nhiều phong trào thi đua hiệu quả, thiết thực; làm tốt công tác giám sát, phản biện xã hội; tham gia tích cực công tác góp ý xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. Năm 2018, Đảng bộ huyện đã kết nạp được 84 đảng viên (đạt 105% kế hoạch năm), nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên 2.108 đồng chí; có 40/41 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ (97,6%).
 
ĐÔNG ANH 
,
.