Đam Rông: 28,7% đảng viên là người có đạo
Cập nhật lúc 08:31, Thứ Sáu, 18/01/2019 (GMT+7)
Tính đến cuối năm 2018, huyện Đam Rông có 1.618 đảng viên, trong đó đảng viên là người có đạo là 466 đồng chí, chiếm 28,7%. Để đạt được kết quả này, những năm qua, huyện Đam Rông đã chú trọng công tác bồi dưỡng tạo nguồn, phát triển đảng viên là người có đạo. 
 
Nhờ làm tốt công tác bồi dưỡng, kết nạp người có đạo vào Đảng, đến nay các đảng viên là đồng bào công giáo trên địa bàn huyện đã và đang phát huy vai trò gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương; từ đó tạo sự đoàn kết gắn bó trong quần chúng là người có đạo, góp phần ổn định sinh hoạt tôn giáo, ổn định chính trị - xã hội, là cầu nối giữa Đảng với đồng bào có đạo trên địa bàn huyện.
 
LÊ TUẤN
,
.