Đam Rông: Chú trọng nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên
Cập nhật lúc 08:35, Thứ Hai, 21/01/2019 (GMT+7)
Thông tin từ Huyện ủy Đam Rông cho biết, toàn Đảng bộ huyện hiện có 1.618 đảng viên, sinh hoạt ở 33 tổ chức cơ sở đảng; trong đó, có 13 đảng bộ cơ sở với 137 chi bộ trực thuộc và 20 chi bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy. Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cho tổ chức đảng và đảng viên, năm 2018, Đảng bộ huyện Đam Rông luôn chú trọng đến công tác kiện toàn, củng cố hệ thống tổ chức của các chi bộ đảng trên địa bàn, giới thiệu những đảng viên có năng lực, phẩm chất đạo đức làm Bí thư chi bộ; đồng thời, chú trọng đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho từng cán bộ, đảng viên, cũng như kịp thời phát hiện, uốn nắn những đảng viên có dấu hiệu vi phạm Điều lệ Đảng. 
 
Qua đánh giá và phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2018, kết quả có 33/33 tổ chức cơ sở đảng được đánh giá; trong đó, có 6 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 21 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ và 6 tổ chức đảng hoàn thành nhiệm vụ. Về cá nhân, có 176 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 1.183 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 115 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ và 15 đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ.
 
LÊ TUẤN
,
.