Đam Rông tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018
Cập nhật lúc 16:18, Thứ Năm, 10/01/2019 (GMT+7)
(LĐ online) - Chiều ngày 09/01/2019, Huyện ủy Đam Rông đã tổng kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2018 và đề ra nhiệm vụ năm 2019.
 
Đồng chí Trần Minh Thức – Bí thư Huyện ủy trao giấy khen cho các tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Đồng chí Trần Minh Thức - Bí thư Huyện ủy trao giấy khen cho các tổ chức cơ sở đảng
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Năm 2018, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của huyện có nhiều chuyển biến tích cực. Cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp luôn nhận thức được vai trò, trách nhiệm đối với công tác tư tưởng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, giữ vững đoàn kết thống nhất trong Đảng. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên được nâng lên. Tổ chức Đảng và hệ thống chính trị từng bước được sắp xếp, kiện toàn gắn với xây dựng đề án vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức và tinh giản biên chế. 
 
Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo sự chuyển biến đáng kể về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng luôn được quan tâm, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, yếu kém, góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng.
 
Trong năm, Đảng bộ đã kết nạp được 99 đảng viên, vượt 10% so với chỉ tiêu, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện lên 1.622 đảng viên, thuộc 33 tổ chức cơ sở đảng. Trong đó, 13 đảng bộ và 20 chi bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy. Qua đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng năm 2018, có 6 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 21 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, 6 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ; 176 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ tăng đáng kể.
 
Vi Xuân
,
.