Đơn Dương: Năm 2018, phát triển 108 đảng viên
Cập nhật lúc 08:37, Thứ Hai, 14/01/2019 (GMT+7)
Xác định công tác phát triển Đảng là một nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng tổ chức đảng, năm 2018, các tổ chức cơ sở đảng của huyện Đơn Dương đã phát triển mới được 108 đảng viên (trong đó, có 57 đảng viên nữ, 13 đảng viên là người DTTS), riêng các tổ chức cơ sở đảng ở khối xã, thị trấn phát triển được 88 đảng viên. Hầu hết các đảng viên mới kết nạp đều có trình độ học vấn trung học phổ thông trở lên, có tinh thần trách nhiệm cao trong các mặt công tác, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ do tổ chức đảng phân công. Bên cạnh việc chú trọng về công tác phát triển đảng viên, năm 2018, Huyện ủy Đơn Dương còn tổ chức 2 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho trên 120 đảng viên mới kết nạp trong năm 2017 và đầu năm 2018.
 
NGỌC THANH
,
.