GIÁO DỤC - QUỐC PHÒNG
Kinh nghiệm trong nâng cao chất lượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh ở Ðam Rông
Cập nhật lúc 08:26, Thứ Ba, 08/01/2019 (GMT+7)
Cùng với việc thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, thời gian qua, Ðảng ủy - Ban CHQS huyện Ðam Rông luôn chú trọng tới công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng tại địa phương. 
 
Chính trị viên - Ban CHQS huyện Ðam Rông Ban Chỉ huy Quân sự huyện bồi dưỡng giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh. Ảnh: C.X.D
Chính trị viên - Ban CHQS huyện Ðam Rông Ban Chỉ huy Quân sự huyện bồi dưỡng giáo dục quốc phòng
và an ninh cho học sinh. Ảnh: C.X.D

Năm 2018, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) huyện Đam Rông đã tích cực tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác GDQP&AN cho các đối tượng; thường xuyên quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, nghị định, hướng dẫn của trên về công tác GDQP&AN,... Qua đó, cấp ủy các cấp đã nhận thức sâu sắc về sự cần thiết phải thực hiện nghiêm túc và xác định đây là nội dung trọng tâm trong công tác lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền các cấp. Hội đồng GDQP&AN của huyện và Hội đồng GDQP&AN các xã thường xuyên được kiện toàn, hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, quy chế ban hành.
 
Trong quá trình hoạt động, Hội đồng GDQP&AN các cấp luôn chủ động phối hợp với các ban, ngành liên quan, tiến hành rà soát, nắm chắc số lượng cán bộ cần bồi dưỡng; đổi mới nội dung, chương trình, hình thức phù hợp với từng đối tượng và đặc điểm của địa phương. Đồng thời, chủ động phối hợp với Đài TT-TH huyện để xây dựng, phát sóng các chương trình về công tác GDQP&AN; lồng ghép tuyên truyền, giáo dục kiến thức QP&AN thông qua các ngày kỷ niệm, lễ hội truyền thống của địa phương; phát huy vai trò các tổ, đội công tác của LLVT để tuyên truyền, vận động nhân dân nắm vững và thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, địa phương. Đặc biệt, Hội đồng GDQP&AN luôn chú trọng các đối tượng là trưởng thôn, trưởng bản, già làng, người có uy tín trong dòng họ, trong cộng đồng dân cư và chức sắc, chức việc các tôn giáo. Đến nay, công tác GDQP&AN của huyện đã đi vào hoạt động nền nếp, hiệu quả. Cơ quan Thường trực Hội đồng GDQP&AN đã tiến hành khảo sát được 176 đồng chí thuộc đối tượng 3; 482 đồng chí thuộc đối tượng 4. Theo đó, năm 2018 đã điều 17 đồng chí thuộc đối tượng 3 tham gia bồi dưỡng kiến thức QP&AN tại Trường Quân sự tỉnh. Mở 2 lớp bồi dưỡng kiến thức GDQP&AN cho cán bộ đối tượng 4, quân số tham gia 180 đồng chí. Ngoài ra, trong năm học 2017-2018, các trường THPT tổ chức dạy môn GDQP&AN cho 1.639 em, kết quả kiểm tra giỏi, khá đạt 88,5%. Năm 2018, phát trên đài TT- TH huyện được 55 chuyên mục, 123 tin, 70 phóng sự; phát trên Đài PT - TH tỉnh 95 tin, 56 phóng sự; trên Báo Lâm Đồng, Báo Quân khu 7 được 77 tin, 46 phóng sự.
 
Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác GDQP&AN của huyện năm 2019 và những năm tiếp theo, Hội đồng GDQP&AN tiếp tục chủ động tham mưu cho Huyện ủy - UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung, biện pháp sau:
 
Thứ nhất, tăng cường công tác GDQP&AN cho các đối tượng, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp; làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức QP&AN cho toàn dân, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số. Chủ động vạch trần âm mưu chống phá của các phần tử phản động lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của đồng bào để dụ dỗ, lôi kéo; từ đó có biện pháp đấu tranh, ngăn chặn kịp thời. 
 
Thứ hai, thường xuyên cử cán bộ tham gia tập huấn, đào tạo, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm cũng như bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, báo cáo viên và giáo viên QP&AN từ huyện đến cơ sở. Làm tốt công tác quản lý các đối tượng đã qua và chưa qua bồi dưỡng kiến thức QP&AN. Tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể có liên quan tiến hành khảo sát các đối tượng để bồi dưỡng kiến thức QP&AN theo phân cấp, tránh tình trạng đưa đi bồi dưỡng, tập huấn nhầm hoặc bỏ sót đối tượng.
 
Thứ ba, tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là Đài TT-TH huyện tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về công tác GDQP&AN, nhằm nâng cao nhận thức của đảng viên và Nhân dân về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng thế trận Quốc phòng toàn dân và Chiến tranh nhân dân.
 
Thứ tư, các thành viên Hội đồng GDQP&AN huyện cũng như thành viên Hội đồng NVQS kiêm công tác GDQP&AN các xã, từng cán bộ, đảng viên, báo cáo viên... phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm của mình trong công tác GDQP&AN. Làm tốt công tác kiểm tra sơ, tổng kết rút kinh nghiệm công tác GDQP&AN để đề ra phương hướng, nhiệm vụ sát với tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị, địa phương.
 
Thượng tá CAO XUÂN DƯỠNG 
Chính trị viên - Ban CHQS huyện Ðam Rông

 

,
.