Hội nghị giao ban trực tuyến ngành Tổ chức xây dựng Đảng
Cập nhật lúc 20:47, Thứ Tư, 02/01/2019 (GMT+7)
(LĐ online) - Chiều ngày 2/1/2019, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 12 và quý IV năm 2018. Hội nghị do đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì.   
 
Các đại biểu tham dự hội nghị đầu cầu Lâm Đồng
Các đại biểu tham dự hội nghị đầu cầu Lâm Đồng
Tham dự hội nghị tại điểm cầu Lâm Đồng có đồng chí Trần Đức Quận – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trần Duy Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức các huyện, thành ủy và Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. 
 
Theo báo cáo tại hội nghị, trong tháng 12 và quý IV/2018, toàn ngành đã tham mưu cho cấp ủy Đảng triển khai các nội dung kết luận, quy định liên quan đến công tác tổ chức xây dựng Đảng sau Hội nghị Trung ương 8, khóa XII, trong đó có Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Ban Tổ chức cấp ủy các cấp tham mưu việc thành lập và triển khai chương trình làm việc các tiểu ban chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Toàn ngành cũng đã tập trung sơ kết, đánh giá 2 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; triển khai thực hiện Nghị quyết số 26 - NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ... 
 
Ngành cũng đã tập trung thực hiện các công tác thường xuyên trên các lĩnh vực như: tổ chức, bộ máy, biên chế, vị trí việc làm; công tác cán bộ; tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Trong đó, theo đánh giá của Ban Tổ chức Trung ương, việc triển khai các chủ trương về sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đã đạt được những kết quả rất tích cực. 
 
Toàn ngành cũng đã chủ động, tích cực triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng. Trong đó, đối với Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng “Búa liềm vàng” lần thứ 3 năm 2018, Hội đồng sơ khảo đã họp và thống nhất lựa chọn 101 tác phẩm vào vòng chung khảo. Lễ trao giải dự kiến được tổ chức ngày 25/1/2019 tại Thủ đô Hà Nội.
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá kết quả nổi bật, những vấn đề còn hạn chế, tồn tại trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong tháng 12 và quý IV năm 2018; chuẩn bị hội nghị toàn quốc ngành Tổ chức xây dựng Đảng năm 2019.
 
Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính đánh giá, trong quý IV và tháng 12/2018, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã đạt được kết quả tương đối toàn diện và cơ bản hoàn thành các đề án đã đề ra, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, nhất là góp phần ngăn chặn đẩy lùi tiêu cực trong công tác quy hoạch, lấy phiếu tín nhiệm và các công tác cán bộ khác có liên quan. 
 
Trong quý I/2019, toàn ngành tiếp tục tham mưu tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết Trung ương 4, 6, 7, 8 (khóa XII) và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thực hiện các nghị quyết, chương trình hành động về đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện quy định nêu gương gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và chống tiêu cực, tham nhũng… 
 
Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Trung ương cũng lưu ý, toàn ngành triển khai kế hoach, phương hướng thực hiện chương trình công tác năm 2019. Ban Tổ chức cấp ủy các cấp tham mưu thành lập các tiểu ban chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII…
 
DUY NGUYỄN
,
.