Phát triển Ðảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước ở Ðơn Dương còn nhiều bất cập
Cập nhật lúc 08:25, Thứ Tư, 09/01/2019 (GMT+7)
Mặc dù Ðảng bộ huyện Ðơn Dương đã dồn sức lãnh đạo, chỉ đạo, tạo chuyển biến tích cực trong công tác phát triển Ðảng ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước, nhưng đến nay, số doanh nghiệp trong khu vực này có tổ chức đảng rất thấp, ít đảng viên, chưa tương xứng so với số lượng doanh nghiệp và lực lượng lao động. Bên cạnh đó, chất lượng hoạt động của tổ chức đảng trong khu vực kinh tế ngoài nhà nước chưa cao, vai trò lãnh đạo còn mờ nhạt... Nhìn chung, công tác này còn đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức cần được giải quyết.
 
Thu hoạch hoa tại Công ty TNHH Dalat Hasfarm - doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước duy nhất ở Đơn Dương có chi bộ Đảng. Ảnh: C.Thành
Thu hoạch hoa tại Công ty TNHH Dalat Hasfarm - doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước duy nhất
ở Đơn Dương có chi bộ Đảng. Ảnh: C.Thành

Toàn huyện Đơn Dương hiện có 198 doanh nghiệp tư nhân, 9 doanh nghiệp nước ngoài, 20 hợp tác xã, 2 đơn vị sự nghiệp ngoài công lập. Hiện các đơn vị này đang sử dụng hơn 5.900 lao động trên địa bàn. Tuy nhiên, theo thống kê của Huyện ủy Đơn Dương về thực trạng tổ chức Đảng, đảng viên ở khu vực kinh tế ngoài nhà nước từ năm 2010 đến hết năm 2018, chỉ có 1 doanh nghiệp là Công ty TNHH Dalat Hasfarm có tổ chức đảng với tổng số đảng viên là 9 đồng chí. Đa phần các đảng viên có trình độ từ phổ thông trở xuống, chủ yếu là người trực tiếp lao động. Điều đáng nói, trong 8 năm qua chỉ có mỗi năm 2012, khu vực kinh tế ngoài nhà nước kết nạp được 1 quần chúng ưu tú vào Đảng. 
 
Ghi nhận tại Huyện ủy Đơn Dương: Thời gian qua, địa phương này đã triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách về phát triển tổ chức đảng, đảng viên ở các đơn vị kinh tế tư nhân. Theo đó, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để thành lập các tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Đồng thời, tiếp tục quán triệt quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Kết luận số 29 ngày 31/1/2018 tổng kết 10 năm thực hiện Quy định số 15 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về đảng viên làm kinh tế tư nhân; chú trọng nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và đảng viên đối với việc thực hiện quy định đảng viên làm kinh tế tư nhân, thấy được vai trò, vị trí của kinh tế hộ, kinh tế tiểu chủ và của các doanh nghiệp tư nhân trong việc góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Trên cơ sở đó, Huyện ủy cũng như chính quyền địa phương đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển đảng viên mới tại doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước nói riêng; nâng cao nhận thức của đảng viên làm kinh tế tư nhân trong việc chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức, cơ quan, đơn vị liên quan cũng đã tạo mọi điều kiện thuận lợi nhằm khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân, phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp và tính tiền phong gương mẫu của đảng viên làm kinh tế tư nhân.
 
Tuy vậy, theo khẳng định của ông Lê Đình Thọ - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Đơn Dương: Việc phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong các doanh nghiệp thuộc khu vực ngoài nhà nước hiện gặp rất nhiều khó khăn. Tổ chức đảng duy nhất tại Công ty TNHH Dalat Hasfarm hoạt động cũng gặp nhiều khó khăn, không thực sự hiệu quả.
 
Lý giải về điều này, ông Đinh Ngọc Hùng - Bí thư Huyện ủy Đơn Dương cho rằng: Mặc dù công tác tuyên truyền, vận động thành lập các tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước đã được chú trọng quan tâm nhưng chưa thực sự sâu rộng và chưa có biện pháp cụ thể để thực hiện. Bên cạnh đó, người lao động và chủ doanh nghiệp không muốn thành lập các tổ chức này trong các doanh nghiệp. Tuy Đảng, Nhà nước đã có nhiều chính sách ưu tiên và vận động để các tổ chức doanh nghiệp thành lập tổ chức đảng, đoàn thể nhưng các doanh nghiệp này còn e ngại, sợ ràng buộc một số quy định, điều lệ của từng tổ chức, nên công tác xây dựng tổ chức, phát triển Đảng trong khu vực kinh tế ngoài nhà nước còn gặp nhiều khó khăn, bất cập. Mặt khác, một số chủ doanh nghiệp chưa thực sự tạo điều kiện cho việc tuyên truyền, phát triển nội dung này.
 
Cán bộ làm công tác Đảng, công đoàn tại các doanh nghiệp vẫn do chủ doanh nghiệp trả lương, nên vẫn chưa thực sự phát huy được hết vai trò. Tâm lý của người lao động còn rụt rè, ngại tham gia các tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp nên việc vận động, tuyên truyền trong công nhân lao động còn nhiều khó khăn, đòi hỏi phải có thời gian. 
 
Xác định rõ việc phát triển Đảng trong doanh nghiệp tư nhân ở Đơn Dương thực sự là khoảng trống chưa được lấp đầy, Huyện ủy Đơn Dương đã đề ra những nhiệm vụ cụ thể trước mắt để cải thiện dần các con số. Trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền là nhiệm vụ trọng tâm, đi đầu. Tiếp đó, tiến hành khảo sát, nắm chắc số lượng đảng viên đang làm kinh tế tư nhân, số đảng viên lao động trong các doanh nghiệp để tạo điều kiện, cũng như có phương án đề nghị các doanh nghiệp hỗ trợ các đảng viên được sinh hoạt đảng tốt nhất. Khuyến khích các doanh nghiệp có người đứng đầu là đảng viên đẩy mạnh phát triển đảng. Động viên đảng viên đang lao động trong các doanh nghiệp chủ động học tập nâng cao tay nghề để nâng cao uy tín, vị thế trong doanh nghiệp, tạo thêm động lực để phát triển đảng và đảng viên.
 
N. NGÀ
,
.