Tiếp bước truyền thống vẻ vang của học sinh, sinh viên
Cập nhật lúc 10:05, Thứ Hai, 07/01/2019 (GMT+7)
(LĐ online) - Dưới ngọn cờ của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, phong trào học sinh, sinh viên (HS, SV) và tổ chức Hội sinh viên Việt Nam đã có những cống hiến xuất sắc và trưởng thành vượt bậc qua các thời kỳ cách mạng, là niềm tự hào của thế hệ HS, SV ngày nay.
 
Ngày 09/01/1950, một cuộc biểu tình lớn của Đoàn thanh niên cứu quốc và Đoàn học sinh Sài Gòn - Chợ Lớn với hơn 2.000 HS, SV các trường cùng nhiều giáo viên và 7.000 nhân dân Sài Gòn - Chợ Lớn tham gia đòi bảo đảm an ninh cho HS, SV học tập và trả tự do cho những HS, SV bị bắt, trong đó có Ban lãnh đạo học sinh cứu quốc Sài Gòn. Trong cuộc biểu tình đó, Trần Văn Ơn, người thanh niên tiêu biểu cho lòng yêu nước và ý chí đấu tranh bất khuất của HS, SV đã bị thực dân Pháp giết hại. Anh hy sinh vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 09/01/1950 khi chưa tròn 19 tuổi. Ngày 12/01/1950, đám tang anh Trần Văn Ơn tại Sài Gòn đã biến thành cuộc biểu tình thị uy của trên 5 vạn người đứng trên các hè phố tiễn đưa anh. Lễ tang anh Trần Văn Ơn cũng đã được cử hành trên khắp các tỉnh thành trong cả nước. 
 
Với sự kiện lịch sử đó, noi gương và ghi nhận tinh thần đấu tranh bất khuất của anh Trần Văn Ơn và HS, SV trong những ngày đầu kháng chiến, Đại hội toàn quốc Liên đoàn Thanh niên Việt Nam lần thứ nhất tháng 2/1950 tại Việt Bắc đã quyết định lấy ngày 09/01 hàng năm là Ngày truyền thống HS - SV. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ V tháng 11/1993 tại thủ đô Hà Nội đã quyết định đồng thời lấy ngày 09/01 làm ngày truyền thống của Hội Sinh viên Việt Nam.
 
Trải qua các thời kỳ cách mạng, dưới sự lãnh đạo, sự dày công bồi dưỡng của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phong trào HS, SV và tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam đã không ngừng phát triển, luôn là lực lượng tiên phong trong các phong trào cách mạng và có nhiều cống hiến xuất sắc, làm nên truyền thống vẻ vang, đó là: (i) Truyền thống yêu nước nồng nàn, trung thành với Đảng, với nhân dân, tự hào về dân tộc và Bác Hồ kính yêu, về lực lượng vũ trang anh hùng, về Đoàn, về Hội; (ii) Truyền thống hiếu học, say mê sáng tạo, nghiên cứu để vươn tới đỉnh cao của khoa học, công nghệ, văn học - nghệ thuật, thể dục thể thao... trong những điều kiện khó khăn ở các thời kỳ cách mạng của đất nước; (iii)Truyền thống đoàn kết, yêu thương giúp đỡ lẫn nhau trong học tập nghiên cứu khoa học, chia sẻ khó khăn với nhân dân, không đòi hỏi cho riêng mình khi đất nước còn nghèo, nhân dân còn thiếu thốn...
 
Những truyền thống quý báu đó luôn được Hội Sinh viên Việt Nam không ngừng phát huy, vun đắp ngày càng tươi thắm, trở thành niềm tự hào của các thế hệ HS, SV Việt Nam. Tiếp bước truyền thống vẻ vang của học HS, SV, Hội Sinh viên Việt Nam xác định tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong nội dung và hình thức hoạt động, góp phần giáo dục, bồi dưỡng để hình thành lớp HS, SV "vừa hồng, vừa chuyên", có kiến thức vững vàng, phong phú; có khả năng tiếp thu, vận dụng, sáng tạo tri thức của nhân loại phù hợp với thực tiễn Việt Nam; thiết tha với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có hoài bão lớn, có phong cách và lối sống cao đẹp; biết kế thừa, phát huy truyền thống và bản sắc văn hóa của dân tộc; sống có trách nhiệm cao với cộng đồng... Không ngừng củng cố và phát triển rộng rãi tổ chức Hội sinh viên Việt Nam nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tập hợp, đoàn kết đông đảo HS, SV thi đua học tập, tu dưỡng, rèn luyện, tham gia các hoạt động góp phần đẩy mạnh sự nghiệp CNH, HĐH và hội nhập quốc tế; thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
 
Bối cảnh trong nước và quốc tế hiện nay không chỉ đem đến cơ hội, thuận lợi và thời cơ mà còn cả những khó khăn và thách thức đối với thế hệ trẻ nói chung, HS, SV nói riêng. Với đường lối đúng đắn của Đảng, đất nước tiếp tục ổn định và phát triển, vị thế trên trường quốc tế không ngừng tăng lên tạo cơ hội lớn cho HS, SV học tập, tiếp cập văn minh nhân loại, nâng cao tri thức, nhất là những thành tựu khoa học -công nghệ. Quá trình đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế, phấn đấu đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại là điều kiện, môi trường thuận lợi để HS, SV thể hiện tài năng, sức trẻ, cống hiến cho đất nước. Sự quan tâm của mỗi gia đình đối với lớp trẻ không ngừng tăng lên là cơ sở, nguồn lực, điều kiện quan trọng để chăm lo tốt hơn cho HS, SV. Vấn đề đặt ra là mỗi HS, SV có tranh thủ được thuận lợi, tận dụng thời cơ, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, phát huy tinh thần tự học, tự rèn luyện để có đủ tâm, đủ tầm tham gia vào sự nghiệp CNH, HĐH đất nước, chủ động tham gia vào nền kinh tế tri thức và quá trình hội nhập quốc tế hay không?
 
Bởi, thời đại phát triển kinh tế tri thức và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, đỏi hỏi nguồn nhân lực phải đảm bảo ba nhóm phẩm chất là: Trình độ chuyên môn và tay nghề cao; đạo đức và lối sống trong sáng; sức khỏe thể chất và sức khỏe tâm thần cường tráng mới đáp ứng được yêu cầu đẩy mạnh sự nghiệp CNH, HĐH đất nước. Để đạt được những tiêu chí và các phẩm chất trên, HS, SV cần phải: 
 
Thứ nhất, tích cực học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, bồi đắp lý tưởng cách mạng trong sáng. Thường xuyên rèn luyện để có lập trường tư tưởng vững vàng, có lòng yêu nước, có niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và sự nghiệp xây dựng CNXH, có đạo đức trong sáng và lối sống lành mạnh; tích cực tham gia đấu tranh bảo vệ Cương lĩnh, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh chống lại âm mưu "diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch và các tiêu cực, tệ nạn xã hội, tham nhũng...
 
Thứ hai, không ngừng học tập và tự học tập để nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, khoa học, công nghệ; nâng cao trình độ học vấn, tay nghề, khả năng thực tế, kỹ năng lao động để thích ứng với thị trường lao động trong nước và thị trường lao động quốc tế; tham gia xây dựng xã hội học tập, học tập thường xuyên, suốt đời.
 
Thứ ba, xung kích, đi đầu trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; tự nguyện, tự giác tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự, các hoạt động bảo vệ Tổ quốc và giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Tích cực tham gia các chương trình, dự án của địa phương; tham gia xây dựng môi trường xã hội lành mạnh và môi trường sinh thái trong lành, sạch đẹp; phòng, chống ô nhiễm môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu ... 
 
Thứ tư, chủ động tham gia vào quá trình hội nhập quốc tế, tham gia giải quyết các vấn đề toàn cầu (bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và đô thị hóa gia tăng; đối phó với “thông tin sai lệch; ứng phó với dịch bệnh có nguy cơ lây lan toàn cầu; ứng phó với tình trạng dân số quá đông; giữ gìn hoà bình, đẩy lùi nguy cơ chiến tranh, chống khủng bố, đẩy lùi đói nghèo,…). 
 
Trong công cuộc đổi mới đất nước, đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế, vai trò của HS, SV ngày càng to lớn và nặng nề. Điều đó đòi hỏi tổ chức hội các cấp, cũng như từng hội viên cần nỗ lực phấn đấu, tự học, tự rèn luyện, tự tu dưỡng, đạt được nhiều kết quả trong học tập, nghiên cứu khoa học, tự tin, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm,… nhằm tiếp bước một cách xứng đáng truyền thống vẻ vang mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp, tô thắm, góp phần xây dựng đất nước ta phát triển ngày càng “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”.
 
LINH NHÂN
,
.