Tổng kết hoạt động Ban Chỉ đạo Đề án 61 của tỉnh năm 2018
Cập nhật lúc 15:15, Thứ Hai, 14/01/2019 (GMT+7)
(LĐ online) - Ngày 14/1, Ban Chỉ đạo Đề án 61 tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của Ban Chỉ đạo Đề án 61 của tỉnh và các chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân tỉnh với các sở, ngành năm 2018 và đề ra phương hướng hoạt động thời gian tới. Hội nghị do đồng chí Nguyễn Thị Lệ - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Đề án 61 của tỉnh chủ trì. Tham dự hội nghị có các thành viên Ban Chỉ đạo Đề án 61 của tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị có chương trình phối hợp với Hội Nông dân tỉnh.
 
Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị
Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2018, Ban Chỉ đạo Đề án 61 của tỉnh và các huyện, thành phố đã tích cực chủ động xây dựng chương trình công tác, kế hoạch thực hiện Đề án năm 2018 cũng như kế hoạch kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện Đề án tại cơ sở. Một số đơn vị, cấp ủy, chính quyền đã quan tâm, tin tưởng và tạo điều kiện cho Hội Nông dân cùng cấp trực tiếp chủ trì thực hiện một số chương trình, đề án, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Thông qua hoạt động này, vai trò và vị thế của các cấp Hội từng bước được nâng lên; hoạt động của Hội đi vào chiều sâu, thực chất; Hội Nông dân các cấp có thêm điều kiện để vận động, tuyên truyền và tập hợp hội viên tham gia phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội; thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thông qua công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và Hội cấp trên, sự phối hợp của Ban Chỉ đạo Đề án các cấp và sự chủ động tích cực của Hội đã góp phần vào thành công chung của Đại hội Hội Nông dân các cấp trong tỉnh. Cán bộ Hội dần có sự thay đổi về chất, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới; vài trò và trách nhiệm của tổ chức Hội được khẳng định thông qua các hoạt động, chương trình. Quỹ hỗ trợ nông dân tiếp tục được bổ sung, cân đối để Hội Nông dân có điều kiện hoạt động tốt hơn. Đến ngày 15/11/2018, tổng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân toàn tỉnh đã đạt được hơn 39 tỷ đồng.  Bên cạnh đó, thông qua công tác chỉ đạo thực hiện, phát huy vai trò của các thành viên Ban Chỉ đạo Đề án 61 trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các sở, ngành liên quan và công tác phối hợp đã góp phần đưa các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội của tỉnh đều đạt và vượt kế hoạch. Đồng thời các nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân trên địa bàn tỉnh được triển khai thực hiện một cách toàn diện, vai trò của Hội tham gia trong các lĩnh vực có liên quan dẫn được nâng cao, thực chất.
 
Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã đóng góp ý kiến nêu lên những thuận lợi, khó khăn, hạn chế và các bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình hoạt động của Ban Chỉ đạo Đề án 61 thời gian qua và đề ra các nhiệm vụ giải pháp thời gian tới.
 
Phát biểu kết luận Hội nghị, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Đề án 61 của tỉnh Nguyễn Thị Lệ đã đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của các thành viên Ban Chỉ đạo Đề án 61 các cấp trong tỉnh cũng như sự phối hợp giữa các sở, ngành với Hội Nông dân tỉnh thời gian qua. Đồng chí Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh, thời gian tới, Hội Nông dân cũng như bộ phận tham mưu và các ngành trong Ban Chỉ đạo Đề án 61 cũng như chương trình phối hợp cần rà soát về hệ thống chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội X của tỉnh để xem các chương trình nào liên quan trong hệ thống để quyết tâm, quyết liệt thực hiện; bám vào Nghị quyết số 15 của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng địa phương để thực hiện; tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dụng nông thôn mới; tăng cường tuyên truyền, quảng bá thương hiệu nông sản "Đà Lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành"; đẩy mạnh liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, nâng cao thu nhập cho người nông dân.
 
Bên cạnh đó, đồng chí Trưởng ban Chỉ đạo Đề án 61 của tỉnh cũng yêu cầu cần thực hiện các giải pháp thu hút đầu tư đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; tiếp tục có chính sách để quản lý, tổ chức sản xuất hiệu quả về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp thông minh và nông nghiệp hữu cơ; tăng cường kiểm soát dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo vệ sinh môi trường; các thành viên Ban Chỉ đạo Đề án 61 của tỉnh cũng như các sở, ngành phối hợp với Hội Nông dân thể hiện tinh thần trách nhiệm của mình để phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian tới...
 
DUY NGUYỄN
,
.