Tổng kết "Năm dân vận chính quyền" 2018
Cập nhật lúc 16:20, Thứ Năm, 10/01/2019 (GMT+7)
(LĐ online) - Ngày 10/1, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Ban Cán sự Đảng Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2018 và triển khai nhiệm vụ 2019. 
 
Chủ trì hội nghị gồm các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Điểu K'ré - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương. Tham dự hội nghị trực tiếp tại Hội trường Trung tâm Hội nghị (11 Lê Hồng Phong, Hà Nội) còn có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và Trưởng Ban Dân vận các tỉnh, thành phố trong cả nước.
 
Tham dự hội nghị tại điểm cầu Lâm Đồng có đồng chí Đoàn Văn Việt – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng; đồng chí Trần Đức Quận – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và thường trực các huyện, thành ủy trong tỉnh.
 
Các đại biểu tham dự hội nghị điểm cầu Lâm Đồng
Các đại biểu tham dự hội nghị điểm cầu Lâm Đồng

Theo báo cáo tại hội nghị, việc triển khai thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2018 được cấp ủy, tổ chức đảng và chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện khá đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở. Các giải pháp đồng bộ tập trung xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh theo phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”, đã tạo bước chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp và đội ngũ cán bộ công chức, viên chức về công tác dân vận; hiệu lực hiệu quả quản lý Nhà nước được tăng cường; đạo đức công vụ, ý thức phục vụ nhân dân, chất lượng hiệu quả công tác dân vận chính quyền, cơ quan hành chính nhà nước được nâng lên. Kết quả nổi bật “Năm dân vận chính quyền” 2018, đã góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước năm 2018, quốc phòng, an ninh được tăng cường, hội nhập quốc tế ngày càng được mở rộng, đời sống của nhân dân được nâng lên…
 
Phương hướng, nhiệm vụ công tác dân vận chính quyền năm 2019 là tiếp tục nâng cao chất lượng 7 nội dung dân vận chính quyền trong Chương trình 79 – CTr/BDVTW – BCSĐCP, đẩy mạnh việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; nhất là những vụ việc khiếu kiện phức tạp, đông người, kéo dài, tạo đồng thuận trong xã hội. Qua đó góp phần thực hiện thắng lợi phương châm hành động của Chính phủ năm 2019 “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả” phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn…
 
Tại hội nghị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai và Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã ký kết Kế hoạch phối hợp thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019.
 
Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, cần đặt công tác dân vận, trước hết là công tác dân vận chính quyền là một cuộc cách mạng để quyết tâm, quyết liệt tập trung thực hiện. Muốn vậy phải tiếp tục quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức và hành động mạnh mẽ trong các cấp, các ngành, địa phương và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị trong việc phục vụ tốt nhân dân, doanh nghiệp. 
 
Thủ tướng Chính phủ cũng nhấn mạnh, năm 2019 tiếp tục thực hiện “Năm dân vận chính quyền”, trong đó tập trung giải quyết tốt mong muốn, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là đơn thư khiếu nại tố cáo kéo dài, phức tạp. Cùng với đó, các cấp, các bộ, ngành, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội; dân vận là làm cho dân tin, dân ấm no, hạnh phúc, quyền công dân được bảo vệ và môi trường sống an toàn. Thủ tướng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; gắn với tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường mở rộng dân chủ, thực hiện nghiêm chế độ tiếp công dân, tăng cường đối thoại với nhân dân để giải quyết các vấn đề bức xúc, phức tạp đặt ra trong thực tiễn…
 
Kết luận hội nghị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh, công tác dân vận là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, vì vậy yêu cầu nêu cao tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác dân vận với yêu cầu phải thực lòng, thực tâm giải quyết các vấn đề của nhân dân. Mặt khác, công tác dân vận cần tiếp tục đổi mới, sáng tạo gắn với thực tiễn cuộc sống; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo điều kiện để người dân tham gia vào quyết định các chủ trương, chính sách phát triển, xây dựng, bảo vệ đất nước…
 
DUY NGUYỄN
,
.