Tiếp tục xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng công an trong lòng Nhân dân
Cập nhật lúc 09:34, Thứ Năm, 14/02/2019 (GMT+7)
Năm 2018, với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể và các địa phương; nhất là vai trò nòng cốt của lực lượng công an nên tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Lâm Đồng luôn được giữ vững góp phần phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 
 
Năm 2019, sự xuất hiện của nhiều nguy cơ, mối đe dọa từ an ninh phi truyền thống và những tác động, ảnh hưởng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0... sẽ đặt ra nhiều thách thức đối với công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đối với đất nước nói chung, Lâm Đồng nói riêng. Chính vì vậy, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các sở, ban, ngành, đoàn thể các cấp trong tỉnh cần tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới, trọng tâm là nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Trên cơ sở đó, đảm bảo sự lãnh đạo xuyên suốt, tuyệt đối, trực tiếp của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự.  
 
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm đặt ra là phải nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ và công tác điều tra, xử lý tội phạm. Huy động và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tội phạm nhất là tội phạm có tổ chức, các băng nhóm liên quan đến “tín dụng đen”, núp bóng doanh nghiệp, các băng nhóm bảo kê trên các lĩnh vực; tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án; tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp, cờ bạc; tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm về ma túy, môi trường; tội phạm xâm phạm trẻ em, tội phạm do người chưa thành niên thực hiện... 
 
Bên cạnh đó, phải đẩy mạnh thực hiện tốt công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; huy động cả hệ thống chính trị tham gia công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân vững chắc. Đặc biệt đối với lực lượng Công an nhân dân, phải nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng. Tiếp tục thể hiện rõ vai trò “gương mẫu đi đầu” trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; cụ thể hóa trách nhiệm nêu gương đối với từng vị trí công việc, từng cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo, chỉ huy theo hướng cán bộ, đảng viên giữ chức vụ càng cao phải càng gương mẫu nêu gương. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với đẩy mạnh xây dựng văn hóa ứng xử, xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng Công an trong lòng nhân dân. Tập trung bố trí, sắp xếp lực lượng Công an Lâm Đồng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo hướng “tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”. Phối hợp với các huyện ủy, thành ủy để triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương bố trí lực lượng Công an xã chính quy.
 
LAN HỒ
,
.