Lạc Dương: Nâng cao chất lượng công tác xây dựng Ðảng
Cập nhật lúc 08:15, Thứ Tư, 06/03/2019 (GMT+7)
Năm 2018, công tác xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị của Ðảng bộ huyện Lạc Dương tiếp tục được chú trọng và có sự chuyển biến mạnh mẽ. Ðó là cơ sở để địa phương này đặt ra nhiều mục tiêu khi bước vào năm “nước rút” 2019.
 
Công tác lãnh đạo có hiệu quả của Đảng đã góp phần giúp các địa phương hoàn thành thắng lợi mục tiêu đặt ra. Trong ảnh: Xã Lát về đích nông thôn mới. Ảnh: N.N
Công tác lãnh đạo có hiệu quả của Đảng đã góp phần giúp các địa phương hoàn thành thắng lợi mục tiêu
đặt ra. Trong ảnh: Xã Lát về đích nông thôn mới. Ảnh: N.N

Nhiều dấu ấn
 
Đồng chí Trần Công Chánh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lạc Dương khẳng định: “2018 là năm có ý nghĩa quan trọng mang tính quyết định trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện cũng như Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, bởi thế Huyện ủy Lạc Dương đã tổ chức thực hiện tất cả các nhiệm vụ với ý chí quyết tâm cao, đặc biệt là trong công tác xây dựng Đảng, để lại nhiều dấu ấn quan trọng, từ đó tạo đà cho năm 2019”.
 
Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Tổ chức các lớp học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, 7, 8 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), các nghị quyết, chương trình hành động của Tỉnh ủy... với nhiều hình thức mới, phong phú và đa dạng; thông qua đội ngũ báo cáo viên đã chuyển tải đầy đủ nội dung đến đội ngũ cán bộ chủ chốt trong huyện và cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên. Đó cũng là một trong những phương pháp để nắm bắt, định hướng dư luận xã hội và giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc phát sinh từ cơ sở. Đồng thời góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên.
 
Xác định xây dựng đội ngũ đảng viên là nhiệm vụ nòng cốt của công tác xây dựng Đảng, bởi vậy Lạc Dương đã thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp nhằm tăng độ chặt chẽ trong kiểm tra, giám sát, quản lý đảng viên cũng như đội ngũ cán bộ theo tinh thần các nghị quyết của Trung ương và Tỉnh ủy. Theo đó, BTV Huyện ủy Lạc Dương đã tập trung rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đúng theo quy định, đảm bảo số lượng, chất lượng, cơ cấu, tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ là người đồng bào dân tộc thiểu số... gắn với việc thực hiện Đề án về vị trí việc làm và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị của huyện theo tinh thần Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) và Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị (khóa XI). Cùng với đó là việc phát triển đảng viên mới nhằm tăng sức mạnh trong Đảng và kéo dài hơn nữa cầu nối với Nhân dân. Trong năm 2018, Lạc Dương kết nạp được 74 đảng viên mới. Trong đó có 31 đảng viên là người đồng bào dân tộc thiểu số, nâng tổng số đảng viên trong toàn huyện là 1.331 đảng viên. 
 
Song song với đó, công tác kiểm tra, kỷ luật các đảng viên, tổ chức đảng vi phạm cũng được thực hiện chặt chẽ. Trong năm 2018, BTV Huyện ủy đã kiểm tra 24 lượt tổ chức đảng, 4 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 4 tổ chức đảng, 4 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã kiểm tra 1 tổ chức đảng và 2 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; tiến hành kiểm tra 5 tổ chức đảng trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng đối với 3 tổ chức đảng; giám sát đối với 2 tổ chức đảng và 4 đảng viên. Các tổ chức cơ sở đảng tiến hành kiểm tra 52 chi bộ trực thuộc và 346 đảng viên; giám sát chuyên đề 7 chi bộ trực thuộc và 12 đảng viên. Toàn Đảng bộ huyện có 2 đảng viên bị thi hành kỷ luật.
 
Việc Huyện ủy bắt tay thực hiện mạnh mẽ, hiệu quả các nhiệm vụ cũng góp phần tạo đà thúc đẩy cho những chuyển biến cụ thể trong công tác xây dựng Đảng tại các địa phương. Cụ thể, tại xã Đạ Sar, ông Bùi Quốc Huân - Bí thư Đảng ủy xã Đạ Sar cho biết: “Sau các đợt học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên từ huyện, lãnh đạo xã cũng chủ động triển khai đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Từ đó, nhận thức chính trị, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên được nâng lên và thể hiện gắn với nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Điều này góp phần rất lớn trong việc củng cố niềm tin của Nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng”.
 
Còn tại Đảng ủy thị trấn Lạc Dương, ông Bùi Văn Thụy - Bí thư Đảng ủy thị trấn nói: “Các chương trình, kế hoạch của Huyện ủy là cơ sở để Đảng ủy thị trấn xây dựng và ban hành các nội dung hoạt động. Đó cũng là cơ sở để các chi bộ triển khai thực hiện nhiệm vụ. Từ đó tạo ra những chuyển biến rõ nét về tác phong, lề lối làm việc, tinh thần phục vụ Nhân dân của cán bộ, đảng viên. Điều này có thể thấy rõ nhất thông qua công tác cải cách hành chính. Việc thực hiện hệ thống quản lý ISO 9001:2015 lần 1, lần 2 góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân khi đến liên hệ giải quyết các thủ tục hành chính”.
 
Công tác xây dựng Đảng được đẩy mạnh đồng nghĩa với hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ được nâng lên. Điều này đóng góp quan trọng vào những con số khả quan của Lạc Dương về kinh tế, xã hội như giá sản xuất ngành nông nghiệp tăng 18,7%. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện trên 103 tỷ đồng. Thu hút 1,6 triệu lượt khách du lịch. Tỷ lệ hộ nghèo hiện còn 5,2%. Trong đó, hộ nghèo là DTTS giảm 3,5%...
 
Nhiệm vụ trước mắt
 
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lạc Dương nhấn mạnh: “BTV Huyện ủy đặc biệt chú trọng đến việc nhìn nhận, đánh giá những hạn chế còn tồn tại trong công tác xây dựng Đảng. Bởi đó cũng chính là những nhiệm vụ trước mắt đặt ra cho toàn bộ Huyện ủy tập trung thực hiện”. 
 
Theo đó, việc thực hiện giáo dục chính trị tư tưởng cần đi vào chiều sâu, phù hợp với tình hình; chấn chỉnh ý thức, trách nhiệm, tinh thần học tập của một số cán bộ, đảng viên để chuyển từ nội dung học tập thành việc làm cụ thể gắn với nhiệm vụ chuyên môn là điều quan trọng đầu tiên được tiến hành thực hiện.
 Tạo nguồn phát triển đảng viên luôn là nhiệm vụ quan trọng. Song việc này phải đi đôi với chất lượng nhằm đảm bảo đội ngũ kế cận có đủ tâm và tài. Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên hiện có thông qua việc giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện và thắt chặt công tác kiểm tra, giám sát sẽ góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ cũng như tăng niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Các hoạt động cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy và công tác dân vận của Đảng gần dân, sát dân sẽ củng cố niềm tin này thêm vững chắc, tạo sức mạnh tổng hợp trong toàn hệ thống chính trị.
 
Đảng bộ huyện Lạc Dương hiện đã bắt tay vào thực hiện các nhiệm vụ để hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đặt ra trong năm “nước rút” 2019. Cùng với việc lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh đã đề ra, các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ đang tập trung lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đảm bảo có sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện và hiệu quả.
 
N. NGÀ
,
.