100% sở, ban, ngành trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thông qua dịch vụ Bưu chính công ích
Cập nhật lúc 07:46, Thứ Tư, 10/04/2019 (GMT+7)
Triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 1048/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lâm Đồng; đến thời điểm hiện tại, 100% sở, ban, ngành và UBND cấp huyện đã thực hiện triển khai tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thông qua dịch vụ Bưu chính công ích. 
 
Liên quan tới vấn đề này, Cổng thông tin điện tử của tỉnh (https://lamdong.gov.vn) đã xây dựng chuyên mục công khai TTHC của từng sở, ban, ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh. Hệ thống Cổng thông tin điện tử Lâm Đồng đã tích hợp hệ thống một cửa hiện đại và dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. Toàn bộ TTHC của tỉnh Lâm Đồng được công khai thông tin và công khai kết quả giải quyết tại địa chỉ http://motcua.lamdong.gov.vn. Ngoài ra, các dịch vụ công trực tuyến của các sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh đã được tích hợp lên Cổng dịch vụ công Quốc gia.
Ông Lê Thanh Liêm - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho biết: Hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến của tỉnh hoạt động ổn định. Đến nay đã triển khai hoàn thiện và kết nối, liên thông cho 18 sở, ban, ngành (100%), 12 huyện, thành (100%) và 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh.
 
Đặc biệt, chuyên mục đường dây nóng tại địa chỉ duongdaynong.lamdong.gov.vn trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh Lâm Đồng luôn hoạt động thông suốt 24/24 trong ngày và 7 ngày trong tuần để tiếp nhận thông tin do người dân, doanh nghiệp phản ánh cũng như đăng tải kịp thời, đầy đủ thông tin phản hồi, phúc đáp của các cơ quan, địa phương về việc giải quyết các thông tin được phản ánh.
 
LINH ÐAN
,
.