BAN CHQS TP ĐÀ LẠT:
Tổ chức huấn luyện cho 60 cán bộ khung
Cập nhật lúc 07:05, Thứ Sáu, 12/04/2019 (GMT+7)
Từ ngày 8 - 22/4, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Lạt tổ chức lớp huấn luyện cho 60 học viên là cán bộ khung cBB1, cBB2 và cBB3, Tiểu đoàn Dự bị động viên năm 2019.
 
Trong thời gian 15 ngày, các học viên tham dự lớp học được giáo dục chính trị với nội dung: Chủ nghĩa Mác - Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Phòng chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam; Huấn luyện hậu cần kỹ thuật; Huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh; Huấn luyện chiến thuật chiến đấu bộ binh...
 
Qua huấn luyện, nhằm giúp cho các quân nhân dự bị nắm chắc một số nội dung về huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị để từ đó cán bộ, chiến sĩ dự bị động viên nêu cao tinh thần trách nhiệm trong xây dựng lực lượng dự bị động viên và sẵn sàng huy động thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
 
Ð.TRỌNG
,
.