Đạ Sar: Ði đầu trong sắp xếp lại bộ máy cấp xã ở Lạc Dương
Cập nhật lúc 07:35, Thứ Tư, 17/04/2019 (GMT+7)

Sau khi Huyện ủy Lạc Dương triển khai kế hoạch của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XII “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, cuối tháng 11 năm 2018, xã Ðạ Sar cũng đã ban hành kế hoạch và tiến hành thực hiện nội dung này. Ðây là địa phương tiên phong trong khối xã ở Lạc Dương tiến hành sắp xếp, tinh gọn bộ máy.
 

Đạ Sar là đơn vị khối xã đi đầu trong việc tiến hành sắp xếp lại đội ngũ cán bộ ở Lạc Dương. Ảnh: N.Ngà
Đạ Sar là đơn vị khối xã đi đầu trong việc tiến hành sắp xếp lại đội ngũ cán bộ ở Lạc Dương. Ảnh: N.Ngà

 

Xác định việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy là nhiệm vụ quan trọng liên quan tới vấn đề con người cũng như đóng vai trò quyết định đối với hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức xã, bởi vậy từ khâu khảo sát nắm chắc tình hình thực tiễn và xây dựng kế hoạch để trình Ban Thường vụ Huyện ủy và triển khai thực hiện được Đảng ủy xã Đạ Sar tiến hành rất thận trọng và cũng không kém phần quyết liệt. 

Việc tiến hành sắp xếp được thực hiện sau khi Đảng ủy xã đã có sự nghiên cứu kỹ về chất lượng đội ngũ cán bộ và tiến hành “sàng lọc” những “khuôn mặt” xứng đáng để “gửi vàng”. Việc sàng lọc được tiến hành kỹ càng nhằm rà soát lại đội ngũ cán bộ hiện có, chọn được người thực sự có năng lực, có tâm, có tầm để ở lại làm việc. Còn người không có năng lực, không đáp ứng yêu cầu thì tinh giản. Cùng với đó, Đạ Sar cũng căn cứ vào các quy định về số lượng cán bộ trong bộ máy của xã nông thôn mới (NTM) để tiến hành sắp xếp lại bộ máy. Theo đó, công tác phổ biến nội dung các nghị quyết, kế hoạch từ Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện cũng như công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, để tạo sự đồng thuận cao trong đội ngũ cán bộ cả hai cấp xã và thôn.
 
Nói về sự thay đổi trong bộ máy sau khi tiến hành sắp xếp lại, ông Bùi Quốc Huân - Bí thư Đảng ủy xã Đạ Sar, cho biết: “Trước khi tiến hành sắp xếp bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức của xã có 23 người. Trong đó có 12 cán bộ và 11 công chức. Theo quy định tại tiêu chí 18 Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM, thì đội ngũ cán bộ, công chức của xã NTM phải đạt chuẩn về trình độ chuyên môn và lý luận chính trị. Bởi vậy, trong đội ngũ cán bộ, công chức của xã có 2 đồng chí không đủ chuẩn và 1 đồng chí là Chủ tịch MTTQ xã không đủ thời gian để tái cử nhiệm kỳ mới nên đã chủ động xin nghỉ việc. Đồng thời, sau khi có chủ trương của Ban Thường vụ Huyện ủy, Đảng ủy xã đã tổ chức tiến hành kiện toàn bộ máy”.
 
Kiêm nhiệm là lời giải cho việc sắp xếp bộ máy, một người kiêm nhiệm nhiều đầu việc và Đạ Sar đã tiến hành việc sắp xếp lại bộ máy theo phương châm đó. Nhờ vậy, bộ máy ở cấp xã, thôn sẽ được tinh gọn đáng kể. Điều này cũng thay đổi mạnh mẽ nhận thức của cán bộ và cả Nhân dân. Cụ thể, đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã được bầu giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch MTTQ. Đồng chí Bí thư Đoàn xã được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND xã; đồng chí công chức địa chính - xây dựng được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND xã và Phó Bí thư Đoàn thanh niên được bầu giữ chức Bí thư Đoàn xã. 
 
Sau khi sắp xếp, tới nay, đội ngũ cán bộ, công chức của xã hiện còn 22 người.
 
Về đội ngũ cán bộ hoạt động không chuyên trách, ở cấp xã, trước khi sắp xếp có 15 người. Để sắp xếp tinh gọn lại bộ máy, đòi hỏi phải cắt giảm đội ngũ này. Song, để duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động nói chung Đạ Sar tiếp tục chọn phương án sắp xếp kiêm nhiệm nhiệm vụ tại 10 vị trí. Đơn cử như Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ kiêm Phó Chủ tịch MTTQ xã; Chủ tịch Hội CCB kiêm nhiệm Phó Chủ tịch Hội Nông dân; công chức văn hóa xã hội kiêm nhiệm phụ trách đài truyền thanh và quản lý nhà văn hóa xã; công chức địa chính xây dựng kiêm nhiệm vụ mảng kế hoạch - giao thông - thủy lợi, nông, lâm nghiệp... Nhờ tiến hành theo phương án đó, sau khi sắp xếp số người hoạt động không chuyên trách, cấp xã giảm 11 người còn 4 người.
 
Còn ở cấp thôn, hiện các thôn của xã đều có 3 cán bộ bán chuyên trách đảm nhận các nhiệm vụ: Bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận thôn với tổng số 16 người. Sau quá trình khảo sát, đánh giá, Đảng ủy xã đã tiến hành làm việc với các thôn, với sự đồng thuận, nhất trí cao tại cơ sở, đã có 3 thôn gồm Thôn 2, Thôn 4 và Thôn 6 có bí thư chi bộ kiêm trưởng ban công tác mặt trận thôn.
 
Cả hai cấp xã và thôn, công tác sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách theo tinh thần Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đều được Đảng ủy xã và lãnh đạo các thôn triển khai dân chủ, công khai, tạo sự đồng thuận cao trong đội ngũ cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách của xã.
 
Ông Bùi Quốc Huân nhấn mạnh: Việc sắp xếp lại bộ máy, cắt giảm bớt con người thì nhiệm vụ đặt nặng lên vai những người ở lại. Song, điều này cũng tạo ra những chuyển biến rõ nét trong ý thức, trách nhiệm và hiệu quả công việc đối với những người đủ tiêu chuẩn được ở lại làm việc. Trong đó, điều thấy rõ trước hết là việc sắp xếp lại bộ máy theo phương án bố trí kiêm nhiệm đã khắc phục được tình trạng trì trệ của một số cán bộ, công chức. Phát huy tinh thần trách nhiệm, ý thức học hỏi, sự nỗ lực và đồng thời cũng góp phần tăng thêm thu nhập cho những người kiêm nhiệm theo đúng tinh thần Nghị quyết số 87 của HĐND tỉnh. Qua đó, cũng đặt ra yêu cầu và khuyến khích đội ngũ này nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cùng với đó, việc giảm đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách đã góp phần tiết kiệm được gần 200 triệu đồng tiền ngân sách hàng năm cho xã.
 
Đến thời điểm hiện tại, bộ máy của xã Đạ Sar đã được tinh gọn hoàn thiện theo đúng tiêu chuẩn đặt ra cho xã NTM. Việc sắp xếp bộ máy đã đi được một nửa chặng đường là sắp xếp “gọn”, nhiệm vụ quan trọng đặt ra tiếp theo là bộ máy mới phải đủ “tinh” để hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Điều đó phụ thuộc nhiều vào các phương án quản lý, giáo dục, theo dõi, đồng hành của lãnh đạo xã với đội ngũ cán bộ. Theo đó, những yêu cầu đã được đặt ra, những nhiệm vụ đã được yêu cầu để đội ngũ cán bộ hiện tại, hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.
 
N. NGÀ
,
.