Hội thảo góp ý Luật Thi hành án hình sự
Cập nhật lúc 14:10, Thứ Tư, 17/04/2019 (GMT+7)
(LĐ online) - Sáng ngày 17/4, Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội thảo góp ý Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi) dưới sự chủ trì của Đại biểu Quốc hội K’Nhiễu - Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, đại diện Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Cục Thi hành án, Viện Kiểm sát, Trại tạm giam Công an tỉnh và các cơ quan liên quan.
 
Toàn cảnh hội thảo góp ý luật Thi hành án hình sự
Toàn cảnh hội thảo góp ý luật Thi hành án hình sự
 
Luật Thi hành án hình sự gồm 16 chương, 209 điều, quy định nguyên tắc, trình tự, thủ tục, tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan có thẩm quyền trong thi hành bản án, quyết định về hình phạt tù, tử hình, cảnh cáo, cải tạo không giam giữ, tước một số quyền công dân… án treo, tha tù trước thời hạn… 
 
Đa số các đại biểu tham dự hội thảo góp ý đều thống nhất là nên ban hành Luật Thi hành án hình sự sửa đổi chứ không ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự năm 2010 như Dự thảo trước đây, vì lần này sửa đổi, bổ sung khá toàn diện Luật này. 
 
Nhiều ý kiến nhất trí phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật; một số ý kiến đề nghị chỉnh lý theo hướng xác định rõ phạm vi điều chỉnh về các hình phạt, biện pháp tư pháp đối với cá nhân và pháp nhân thương mại được thi hành theo Luật này. Về những hành vi bị nghiêm cấm trong thi hành án hình sự (Điều 10), có ý kiến đề nghị bổ sung nguyên tắc “Không phân biệt đối xử trong thi hành án hình sự” vào Điều 4 để phù hợp với Nghị quyết số 45/111 ngày 14/12/1990 của Liên hợp quốc về những nguyên tắc cơ bản trong việc đối xử với tù nhân.
 
Có ý kiến đề nghị nên bỏ Khoản 1 Điều 58, quy định hồ sơ nên theo quy định luật cũ. Không nên dùng từ “Có thể” trong luật, vì đã là luật thì phải cụ thể, rõ ràng, không chung chung.
 
Nhiều đại biểu bày tỏ quan điểm thống nhất với quy định của Dự thảo Luật là giao cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, cấp quân khu chịu trách nhiệm trực tiếp tổ chức thi hành án đối với pháp nhân thương mại, để không làm phát sinh nhiều đầu mối quản lý nhà nước cũng như tổ chức thực hiện trong lĩnh vực thi hành án hình sự, dẫn đến chồng chéo về chức năng, thẩm quyền, không kế thừa và không phát huy được kinh nghiệm thực tiễn về thi hành án hình sự từ trước đến nay. Có ý kiến đề nghị bổ sung thêm việc trang bị kỹ năng sống và thông tin về tình hình đất nước như lâu nay ở Lâm Đồng đã làm, để giúp những người tái hòa nhập cộng đồng nắm bắt được, tạo điều kiện cho họ nhanh chóng tái hòa nhập với cộng đồng… 
 
Các ý kiến góp ý sẽ được Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm Đồng tiếp thu, ghi nhận và tổng hợp, báo cáo trình Quốc hội tại kỳ họp tới.
 
NGUYỆT THU 
,
.