Tăng cường công tác dân vận của Ðảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Cập nhật lúc 07:50, Thứ Tư, 10/04/2019 (GMT+7)
Trong năm 2019, với mục tiêu tiếp tục hướng mạnh về cơ sở, quan tâm triển khai thực hiện công tác dân vận ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Ban Chỉ đạo 502 của tỉnh, sau khi khảo sát, nắm tình hình đã quyết định chọn xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm là đơn vị cần hỗ trợ để thực hiện các nội dung công tác dân vận.
 
Ban Chỉ đạo 502 của tỉnh khảo sát thực tế các giếng nước sạch tại Thôn 2, xã Lộc Bắc
Ban Chỉ đạo 502 của tỉnh khảo sát thực tế các giếng nước sạch tại Thôn 2, xã Lộc Bắc
 
Lộc Bắc là một xã anh hùng với nhiều mật khu, căn cứ cách mạng gắn với nhiều chiến công hiển hách của quân và dân Lộc Bắc. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã triển khai nhiều chương trình như Chương trình 135 và các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đến cộng đồng và hộ dân nhằm thay đổi bộ mặt nông thôn, tạo điều kiện cho Nhân dân xã Lộc Bắc phát triển kinh tế, đồng thời xây dựng Lộc Bắc phát triển toàn diện. 
 
Tuy là một xã anh hùng trong thời kỳ kháng chiến, nhưng do những yếu tố khắc nghiệt về thời tiết và thổ nhưỡng nên đời sống Nhân dân còn gặp khá nhiều khó khăn, người dân chủ yếu sống dựa vào sản xuất nông nghiệp là trồng chè, cà phê và một số hoa màu khác... Hơn nữa, với tỷ lệ hơn 75% người dân trong xã là đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ dân trí còn thấp nên hiệu quả sản xuất nông nghiệp chưa cao. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2018 là 6,7%. Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng (dưới 5 tuổi) năm 2018 là 14,16%. Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 85% và năm 2018 xã đã đạt 14/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. 
 
Thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 20/10/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số”, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể để triển khai thực hiện các đợt ra quân về công tác dân vận tại Lộc Bắc nhằm chung tay, chung sức cùng các địa phương, cơ quan, đơn vị góp phần xây dựng nông thôn mới ở Lộc Bắc. 
 
Ban Chỉ đạo 502 của tỉnh đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo và triển khai thực hiện, đồng thời, tranh thủ vận động và chủ động phối hợp với Ban Chỉ đạo 502 các tỉnh, thành phố khác để tổ chức các đợt công tác dân vận tại xã Lộc Bắc. Bên cạnh việc tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo, Luật Đất đai, Luật Bảo vệ và phát triển rừng...; Nội dung chính trong các đợt ra quân công tác dân vận này tập trung xây dựng, tu sửa, chỉnh trang nhà sinh hoạt cộng đồng (hội trường thôn), xây dựng nhà đại đoàn kết, xây nhà tình nghĩa, làm sân chơi cho các cháu thiếu nhi, tặng quà cho các gia đình chính sách, các hộ nghèo... Qua đó, góp phần cùng với địa phương từng bước giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, tăng cường tình đoàn kết quân - dân, xây dựng xã hội đồng thuận, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở và xây dựng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 
 
Qua tổ chức triển khai và thực hiện, không chỉ góp phần thay đổi nhận thức, mà còn vận động từ nhiều nguồn đóng góp để xây dựng nhà tình thương, hỗ trợ đào giếng nước sạch, hỗ trợ công trình sân chơi cho các cháu Trường Mầm non Lộc Bắc, tặng quà cho bà con dân tộc thiểu số... 
 
Đặc biệt, Ban Chỉ đạo 502 tỉnh Lâm Đồng đã vận động được hơn 1,6 tỷ đồng từ nguồn kinh phí của các đơn vị: Ban Dân vận Tỉnh ủy, MTTQ và các đoàn thể tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh, Học viện Lục quân... để trực tiếp triển khai thực hiện các hoạt động trong đợt công tác dân vận tại Lộc Bắc. Tính đến nay, đã xây dựng được 14 căn nhà đại đoàn kết với tổng kinh phí 420 triệu đồng. Tu sửa, nâng cấp Hội trường Thôn 2, xã Lộc Bắc; làm 2 km đường điện thắp sáng tại các trục đường nhánh vào các thôn, buôn...
 
Đồng chí Nguyễn Thị Lệ - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đã ghi nhận, đánh giá cao việc triển khai các hoạt động xã hội tại xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm. Thông qua các hoạt động tại Lộc Bắc đã góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị về công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, thực hiện tốt chính sách dân tộc, từng bước thay đổi nhận thức của người dân, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, củng cố niềm tin của đồng bào dân tộc thiểu số vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước. Đồng thời, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
 
NGUYÊN THI - HUỲNH THẢO
,
.