KỶ NIỆM 129 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890 - 19/5/2019) VÀ 50 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC CỦA NGƯỜI
Càng tự hào càng ra sức học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ kính yêu
Cập nhật lúc 17:34, Thứ Sáu, 17/05/2019 (GMT+7)
(LĐ online) - Chủ tịch Hồ Chí Minh là một con người toàn bích, toàn vẹn; có đức dày, tâm lành sáng, năng lực dồi dào, thông tuệ; có ý chí, nghị lực phi thường, không ngừng phấn đấu hoàn thiện bản thân, vươn tới chân, thiện, mỹ; suốt đời đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng con người. 
 
Bác Hồ với đồng bào dân tộc. Ảnh: tư liệu
Bác Hồ với đồng bào dân tộc. Ảnh: tư liệu
 
Chủ tịch Hồ Chí Minh là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam
 
Từ buổi thiếu niên cho đến phút cuối cùng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. Người đã trải qua một cuộc đời đầy gian khổ hy sinh, “vô cùng cao thượng, vô cùng phong phú, trong sáng và đẹp đẽ ”. Trước lúc đi xa, Người đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta một tài sản tinh thần vô cùng to lớn, đó là tư tưởng Hồ Chí Minh và tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng. 
Cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại của Hồ Chủ tịch là tấm gương mãi mãi sáng ngời về khí phách hiên ngang, ý chí cách mạng kiên cường, bất khuất, sáng tạo và quyết thắng; đạo đức cách mạng giản dị, trong sáng, chí công vô tư. Đối với Người, lời nói và hành động trước sau như một, đó là cứu dân mình đang quằn quại, cứu nước mình bị mất tự do và cứu các dân tộc đồng cảnh ngộ với dân tộc mình. Tình cảm đó, hành động đó là biểu hiện của một chủ nghĩa nhân văn sống động nhằm xây dựng mối đồng tâm chiến đấu mà Người gọi là “tình nghĩa đồng bào, đồng chí, tình nghĩa năm châu bốn biển một nhà”.
 
Hồ Chí Minh là biểu tượng cho tinh thần “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” của dân tộc Việt Nam được kết tinh suốt mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước; là hình ảnh cao đẹp của chủ nghĩa yêu nước chân chính kết hợp nhuần nhuyễn với chủ nghĩa quốc tế; là trái tim trong sáng, thuỷ chung và khối óc sáng suốt không chỉ dành riêng cho dân tộc Việt Nam mà còn hướng về giai cấp vô sản và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới... Cả cuộc đời của Người luôn phấn đấu cho hoài bão là Tổ quốc được độc lập, nhân dân được hạnh phúc. Người nói “Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. Từ đó, Người kiên trì đấu tranh không biết mệt mỏi, không lúc ngừng nghỉ, gặt hái được nhiều thành quả và còn gửi lại kỳ vọng cho mai sau.
 
Bác Hồ kính yêu đã đi xa 50 năm, nhưng Người đã để lại cho Đảng và nhân dân ta một thời đại rực rỡ nhất trong lịch sử dân tộc - thời đại Hồ Chí Minh; một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với CNXH; một Tổ quốc Việt Nam độc lập, thống nhất vững bước đi lên CNXH đem lại phồn vinh cho đất nước, hạnh phúc cho nhân dân; một Đảng Cộng sản kiên định, mang bản chất giai cấp công nhân, đại biểu lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn dân tộc Việt Nam, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động; một Nhà nước của dân, do dân, vì dân, với nền dân chủ XHCN ngày càng được phát huy trong đời sống xã hội; một lực lượng vũ trang cách mạng, “trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì CNXH, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”; một Mặt trận dân tộc thống nhất tiêu biểu cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc, lấy liên minh công - nông - trí làm nòng cốt; một tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội… 
 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành biểu tượng sáng ngời của niềm tin, ý chí, lương tâm và phẩm giá của loài người tiến bộ; là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam.
 
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
 
Càng tự hào và kính yêu Bác Hồ bao nhiêu, càng thôi thúc chúng ta phải ra sức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người; từng bước hiện thực hoá những điều mà khi sinh thời Bác từng mong ước và chỉ dẫn. 
 
Trước hết, chúng ta học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác không chỉ dừng lại ở nâng cao nhận thức mà chính là ở kết quả từng việc làm cụ thể trong mỗi cơ quan, đơn vị và cá nhân; góp phần làm chuyển biến tích cực, rõ nét trên tất cả các lĩnh vực của đời sống, đưa nước ta phát triển nhanh, bền vững, thực hiện thành công mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.  
 
Thứ hai, phải đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, tạo sự thống nhất về nhận thức tư tưởng chính trị, ý chí và hành động; khắc phục triệt để tình trạng suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống trong toàn Đảng để không chỉ góp phần củng cố và tăng cường sức mạnh của Đảng, làm cho Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”, mà còn có sức lan tỏa, tác động tích cực đến toàn xã hội.  
 
Thứ ba, vì dân, thương dân thì phải ra sức đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, nhân dân vùng khó khăn và các đối tượng chính sách, nhằm đảm bảo cho mỗi người dân “ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành, ai cũng được chữa bệnh”...; điều mà đương thời Bác Hồ hằng mong muốn. 
 
Thứ tư, hiểu dân, trọng dân thì cán bộ, công chức, viên chức phải thực sự là “công bộc của dân”; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có gan phụ trách, có gan làm việc; tuyệt đối không được tham nhũng, lãng phí, quan liêu, cữa quyền, gây phiền hà, nhũng nhiễu nhân dân; phải tạo điều kiện cho nhân dân phát huy vai trò làm chủ của mình trong xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân; phải xây dựng bộ máy chính quyền các cấp thật sự trong sạch và hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, tận tụy phục vụ Nhân dân.
 
Thứ năm, triển khai thực hiện có hiệu quả chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trọng tâm năm 2019 là “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Theo đó, việc tổ chức thực hiện phải được tiến hành một cách nghiêm túc, coi trọng tính thực chất, tránh cách làm qua loa, hình thức; phải gắn chặt với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, cá nhân và công tác xây dựng tổ chức đảng, công tác giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên; đặc biệt phải đề cao vai trò trách nhiệm, tính nêu gương của người đứng đầu các cấp, các ngành, các đoàn thể - các tổ chức xã hội. Đó là hành động thể hiện đầy đủ nhất, sâu sắc nhất tình cảm và lòng biết ơn của mỗi chúng ta đối với Bác Hồ kính yêu. 
 
Kỷ niệm sinh nhật Bác Hồ kính yêu, càng tự hào và kính yêu Bác bao nhiêu, mỗi chúng ta cần tự soi lại mình đã sống, chiến đấu, lao động và học tập theo tấm gương Bác Hồ như thế nào. Từ đó, nhắc nhở mỗi người phải tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách thiết thực, hiệu quả; “yêu Bác lòng ta trong sáng hơn” để thỏa lòng mong ước của Người.
 
KHÁNH LINH
,
.