Ðể đảng viên đi trước

Cập nhật lúc 08:15, Thứ Tư, 26/06/2019 (GMT+7)
Ðối với người dân nói chung, đặc biệt với bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) nói riêng, khi mọi vấn đề được mắt thấy, tai nghe mới đủ sức làm dân tin, dân hiểu. Bởi thế, trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảng viên luôn là lực lượng được chọn đi đầu, xây dựng mô hình để tạo sự lan tỏa. Cũng với mục tiêu đó, xã nghèo Ðạ Long (huyện Ðam Rông) đã xây dựng nghị quyết chuyên đề nhằm phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2019 - 2020.
 
Đối thoại với Nhân dân để cán bộ, đảng viên giải đáp các thắc mắc và tạo sự đồng thuận trong Nhân dân về xây dựng NTM. Ảnh do địa phương cung cấp
Đối thoại với Nhân dân để cán bộ, đảng viên giải đáp các thắc mắc và tạo sự đồng thuận trong Nhân dân về xây dựng NTM. Ảnh do địa phương cung cấp
 
Đánh giá về tình hình hoạt động và chất lượng đội ngũ những năm gần đây, ông Trương Văn Sáng - Bí thư Đảng ủy xã Đạ Long, cho biết: “Trong những năm qua, Đảng ủy tích cực thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và quy định của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp cũng như quy định của Bộ Chính trị về “Một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”… Qua đó, nhìn chung đội ngũ cán bộ, đảng viên của xã đã có những hành động thể hiện tính tiền phong, gương mẫu trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM”.
 
Nói về hành trình xây dựng NTM của xã này, ông Lơ Mu Ha Poh - Chủ tịch UBND xã cho biết: “Tháng 11/2012, Đạ Long được UBND huyện Đam Rông phê duyệt đề án xây dựng NTM. Thời điểm đó, chỉ 4 tiêu chí gồm điện, bưu điện, y tế và an ninh trật tự xã hội của Đạ Long đạt tiêu chuẩn theo bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM. Xác định tuyên truyền là nhiệm vụ hàng đầu nên Đảng ủy xã ra sức đẩy mạnh thực hiện. Điều đó đã tạo nên những chuyển biến lớn trong Nhân dân mà đi đầu là đội ngũ cán bộ, đảng viên. Những mô hình mới như chuyển đổi trồng cà phê sang trồng dâu tằm, chăn nuôi gia súc, gia cầm trong chuồng trại… cũng bắt đầu từ đội ngũ này và bước đầu đã có sự lan tỏa. Mặc dù số hộ nghèo trong toàn xã còn cao (chiếm 38,42% dân số, tương đương khoảng trên 270 hộ), tuy nhiên con số này đã giảm nhiều so với trước đây. Thu nhập bình quân đầu người trên toàn xã đạt khoảng 15 triệu đồng/người/năm. Đó là một trong những yếu tố đóng vai trò quyết định cho việc Đạ Long đạt 13/19 tiêu chí NTM vào cuối năm 2018”.
 
Con số này có thể không quá xuất sắc so với những địa phương khác, nhưng là sự nỗ lực lớn, đáng ghi nhận ở xã nghèo nhất của huyện nghèo Đam Rông với 95% dân số là người DTTS. Tuy nhiên, một số tiêu chí dù đã đạt song vẫn thiếu tính bền vững. Đơn cử như các tiêu chí về văn hóa, hệ thống chính trị, quốc phòng, an ninh. Một số tiêu chí như nhà ở, hộ nghèo, thu nhập, sản xuất… vẫn còn cách xa so với các địa bàn khác và nhu cầu đặt ra trong thực tế mà nếu không có quyết tâm cao sẽ khó đạt được.
 
Và điều mà chính quyền địa phương này còn nhiều trăn trở là tại Đạ Long, trong tổng số 112 đảng viên vẫn còn một số đảng viên có tên trong danh sách hộ nghèo và cận nghèo, dù đội ngũ này chiếm tỷ lệ không cao (chiếm 0,93% hộ nghèo và 6,2% hộ cận nghèo). Một số cán bộ, đảng viên chưa gương mẫu, đi đầu, vẫn coi xây dựng NTM là nhiệm vụ… của cấp trên.
 
Đảng ủy xã Đạ Long xác định rõ quan điểm: Xây dựng NTM là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và mỗi người dân. Trong đó, cán bộ, đảng viên là nòng cốt với phương châm “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Để NTM được xây dựng từ chính nội lực, tiềm năng, lợi thế của địa phương, tránh tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào nguồn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước; trong lãnh đạo xây dựng NTM, bên cạnh việc phát huy tối đa mọi nguồn lực thì yếu tố tiên quyết là phát huy nội lực Nhân dân mà đảng viên đóng vai trò tiên phong. Bởi vậy, trong các chỉ tiêu phấn đấu đến hết năm 2019 và năm 2020, Đạ Long đặt ra 22 nội dung. Hơn 1/2 số mục tiêu trong đó đã chỉ rõ yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra đối với cán bộ, đảng viên. Cụ thể như: 100% cán bộ, đảng viên thoát khỏi diện hộ nghèo, 100% các hộ gia đình cán bộ, đảng viên không có bạo lực gia đình, 80% hộ gia đình cán bộ, đảng viên chăn nuôi có chuồng trại đảm bảo vệ sinh môi trường… Đặc biệt, trong quá trình xây dựng nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên vào nghị quyết; những tiêu chí cần tới nguồn lực kinh tế đặt ra chỉ tiêu thấp hơn, còn những mục tiêu liên quan tới ý thức chấp hành, gương mẫu của cán bộ, đảng viên mục tiêu đặt ra là 100%.
 
Để thực hiện các nội dung, chỉ tiêu đặt ra trong Nghị quyết, Đảng ủy xã Đạ Long xác định các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Trong đó, trọng tâm là tiếp tục nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội từ xã đến thôn. Cùng với đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và đoàn thể các thôn tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm từ đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Trong đó, chú trọng trách nhiệm tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đảng ủy xã Đạ Long đã thực hiện nhiều biện pháp, trong đó có việc phân công nhiệm vụ các đảng viên nòng cốt phụ trách từng nhóm để tuyên truyền và giúp đỡ, đồng hành cùng người dân phát triển kinh tế, góp sức xây dựng NTM. 
 
Nhằm phát huy ý thức tự giác và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; hàng năm mỗi cán bộ, đảng viên phải đăng ký 5 phần việc cụ thể góp phần tham gia xây dựng NTM. Kết quả thực hiện các phần việc đăng ký là một trong những tiêu chí đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm. Điều này thúc đẩy quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ đề ra một cách cụ thể trong đội ngũ đảng viên.
 
N.NGÀ
,