Hội nghị Tỉnh uỷ lần thứ 20

Cập nhật lúc 14:37, Thứ Tư, 26/06/2019 (GMT+7)
* Thu ngân sách đạt khá so với kế hoạch
 
(LĐ online) - Sáng 26/6, Tỉnh uỷ Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị Tỉnh uỷ  lần thứ 20, lấy ý kiến vào dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019; triển khai một số nhiệm vụ khác theo Quy chế làm việc của Tỉnh uỷ khoá X, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
 
Chủ trì hội nghị
Chủ trì hội nghị


Các đồng chí: Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Đoàn Văn Việt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng; Trần Đức Quận - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, 6 tháng đầu năm 2019, kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển; hầu hết các chỉ tiêu tăng so cùng kỳ và đạt khá so với kế hoạch, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) theo giá so sánh năm 2010 ước tăng 7,15% so với cùng kỳ. Sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá, đặc biệt là chỉ số sản xuất ngành khai khoáng, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng cao; số doanh nghiệp thành lập mới tăng về số lượng và số vốn đăng ký đầu tư. Thu ngân sách đạt khá so với kế hoạch và so cùng kỳ, ước đạt 4.393,6 tỷ đồng, đảm bảo cho các nhiệm vụ chi của địa phương. Chất lượng dịch vụ du lịch được nâng lên; lượng khách du lịch tăng khá, ước đạt 3.735 ngàn lượt khách, tăng 10,5% so với cùng kỳ. Các hoạt động văn hóa, xã hội thực hiện theo chương trình kế hoạch; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, quan tâm chăm lo gia đình chính sách, người nghèo.

 
Quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ. Đặc biệt, công tác xây dựng Đảng được quan tâm chú trọng thực hiện; cấp ủy, chính quyền các cấp đã chủ động xây dựng đề án sắp xếp lại tổ chức bộ máy đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gắn với thực hiện Đề án vị trí việc làm, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức và tinh giản biên chế. Chú trọng thực hiện cải cách hành chính; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí…
 
Hội nghị đã dành phần lớn thời gian để đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương thảo luận, phân tích những số liệu, chỉ tiêu, kết quả báo cáo đã tổng hợp; phân tích những hạn chế, khuyết điểm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và đề xuất giải pháp để Thường trực Tỉnh uỷ có phân tích chỉ đạo. 
 
Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

 
Đồng chí Đoàn Văn Việt - Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã tổng hợp phân tích các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng… Theo đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, kinh tế xã hội tuy chịu tác động nhiều mặt nhưng tiếp tục phát triển tốt, mặc dù tốc độ phát triển chung của tỉnh thì chưa đạt như kế hoạch đề ra, nhưng đã thể hiện được sự cố gắng của các cấp, các ngành. An ninh - quốc phòng được giữ vững. Lĩnh vực văn hoá xã hội vẫn duy trì được những bước phát triển tương đối tốt, được các bộ, ngành Trung ương đánh giá cao và vẫn đang ở tốp đầu của khu vực. Trên cơ sở đó, đồng chí yêu cầu các địa phương, ban, ngành nỗ lực hơn nữa trong thời gian tới để hoàn thành nhiệm vụ, góp phần thực hiện vượt các chỉ tiêu kế hoạch mà tỉnh đã đề ra.

 
Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực cố gắng của lãnh đạo các cấp, ngành, địa phương đã có những chỉ đạo quyết liệt để tỉnh có thể đạt được những kết quả tương đối tốt và tương đối toàn diện trong 6 tháng đầu năm 2019. Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư; tập trung triển khai thực hiện các công trình trọng điểm; quan tâm, đẩy mạnh các chương trình liên kết trong lĩnh vực nông nghiệp; quan tâm, quản lý chặt chẽ các cơ sở kinh doanh du lịch, xây dựng hình ảnh thành phố du lịch văn hoá, văn minh và thân thiện; lập lại trật tự kỷ cương trong lĩnh vực xây dựng và quy hoạch, trong công tác quản lý bảo vệ rừng, kiên quyết chấm dứt tình trạng lấn chiếm đất rừng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý UBND tỉnh cần có lộ trình để tiến tới thu hồi toàn bộ diện tích đất rừng đang bị lấn chiếm làm đất nông nghiệp hoặc xây dựng, xem xét lại năng lực quản lý điều hành của lãnh đạo các địa phương để xảy ra các vụ phá rừng, lấn chiếm đất rừng và xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ vi phạm…
 
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục triển khai nghiêm túc các Chỉ thị của Trung ương; tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết TW 4, khoá XII gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; các qui định về nêu gương, nhất là quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng chỉnh đốn Đảng, nhất là ở cơ sở. 
 
Đồng chí cũng yêu cầu các cấp uỷ Đảng tiến hành tổng kết chuyên đề về xây dựng Đảng, đi vào đánh giá một cách thực chất các vấn đề về xây dựng Đảng trong thời gian qua; tiến hành rà soát quy hoạch và xây dựng đề án nhân sự, tiến hành chuẩn bị các bước để phục vụ đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc trong thời gian tới. 
 
NGUYÊN THI
,