Tăng cường xử lý tình trạng gây phiền hà cho người dân

Cập nhật lúc 15:09, Thứ Năm, 27/06/2019 (GMT+7)
(LĐ online) - Ngày 27/6, tại Hà Nội, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019, của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc…
 
Quang cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Lâm Đồng
Quang cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Lâm Đồng
 
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng chỉ đạo Hội nghị. Tham dự còn có Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và 63 tỉnh trong toàn quốc.
 
Tại điểm cầu Lâm Đồng, đồng chí Đoàn Văn Việt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng chủ trì hội nghị. Tham dự có đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng; Các ban Đảng, các sở, ngành; lãnh đạo UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.
 
Hội nghị nêu rõ, Chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ đã thẳng thắn chỉ ra thực tế trong nhiều lĩnh vực đời sống xã hội, ở nhiều ngành, nhiều cấp, vẫn còn tình trạng cán bộ, công chức, viên chức vì động cơ vụ lợi đã lợi dụng vị trí công tác; lợi dụng kẻ hở về cơ chế, chính sách, pháp luật; lợi dụng lòng tin, thiếu hiểu biết về chính sách, pháp luật của một bộ phận người dân để sách nhiễu, gây phiền hà, kéo dài thời gian giải quyết công việc, giải quyết không đúng quy định. Không công bằng, khách quan khi giải quyết công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp, gây bức xúc, làm xói mòn lòng tin của người dân, doanh nghiệp, cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội. 
 
Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do trách nhiệm người đứng đầu chưa được đề cao, thực hiện chưa tốt; tinh thần trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ công chức, viên chức nhiều nơi còn kém; thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực vẫn còn rờm rà, thiếu công khai minh bạch, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc còn yếu kém; việc tiếp nhận phản ánh, góp ý, phê bình, tố cáo của người dân, cán bộ, đảng viên còn nhiều hạn chế; một số bộ phận người dân, doanh nghiệp nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật chưa cao. 
 
Để chấn chỉnh, khắc phục tình trạng trên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương thực hiện nhiều giải pháp trọng tâm, trong đó tập trung tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng; thực hiện cải cách hành chính; tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, đổi mới công nghệ quản lý; tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và phát huy vai trò trách nhiệm của xã hội trong phòng chống tham nhũng. Đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ và xây dựng cơ chế giám sát, phát hiện vi phạm.
 
Chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc đã đề ra các nhiệm vụ cụ thể để tổ chức thực hiện, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch phổ biến quán triệt, triển khai chương trình hành động để thực hiện. Chỉ thị cũng yêu cầu các bộ, ngành chức năng có liên quan tăng cường hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra, theo dõi, đánh giá thực hiện, định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện Chỉ thị này.
 
THỤY TRANG
,