Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Lâm Đồng rút kinh nghiệm rà soát, hoàn thiện danh sách liệt sỹ

Cập nhật lúc 07:48, Thứ Năm, 04/07/2019 (GMT+7)
Mới đây, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị điểm rút kinh nghiệm rà soát, hoàn thiện danh sách liệt sỹ, kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sỹ trên địa bàn huyện Bảo Lâm. Thực hiện Hướng dẫn số 2598/HD-BCĐ, ngày 14/3/2018 của Ban chỉ đạo Quốc gia về lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ và các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của các cấp, trực tiếp là Ban Chỉ đạo 515 của tỉnh, Ban Chỉ đạo 24 huyện Bảo Lâm đã ban hành nhiều kế hoạch thực hiện công tác rà soát, xác minh, bổ sung thông tin về liệt sỹ và đạt nhiều kết quả tích cực. Cụ thể, huyện đã rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sỹ tham gia công tác tại huyện hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh là 124 liệt sỹ. Qua đó đã tổ chức phát phiếu cung cấp thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ cho 29.998 hộ trong toàn huyện. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Nhật Nga, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh đã đề nghị Ban Chỉ đạo 515 của tỉnh tiếp tục tổng hợp, cập nhật danh sách liệt sỹ, từ đó phân tích, đối chiếu, loại bỏ danh sách trùng; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, phát huy vai trò của trưởng thôn trong việc xác minh, kết luận địa bàn để làm căn cứ lập bản đồ tìm kiếm hài cốt liệt sỹ. 
 
TẤN HUY
,