Khó khăn trong tạo nguồn phát triển đảng viên trẻ ở khu dân cư

Cập nhật lúc 07:43, Thứ Tư, 03/07/2019 (GMT+7)
Theo số liệu của Thành ủy Ðà Lạt, Ðảng bộ thành phố Ðà Lạt hiện có 62 tổ chức cơ sở (TCCS) đảng trực thuộc với 6.783 đảng viên, gồm 16 TCCS đảng phường - xã, 24 TCCS đảng Khối Hành chính, sự nghiệp, lực lượng vũ trang và 22 TCCS đảng Khối Trường học và sản xuất kinh doanh. Công tác phát triển đảng viên ở các phường, xã, đặc biệt là công tác tạo nguồn phát triển đảng viên trẻ hiện nay trên địa bàn thành phố gặp rất nhiều khó khăn.  
 
Một hoạt động hè của Đoàn Thanh niên Phường 4, Đà Lạt. Ảnh: N.Thi
Một hoạt động hè của Đoàn Thanh niên Phường 4, Đà Lạt. Ảnh: N.Thi
 
Trao đổi với tôi về công tác phát triển Đảng ở Phường 4, thành phố Đà Lạt, Bí thư Đảng ủy Phường Lâm Dũ Hùng cho biết: Đảng ủy Phường 4 hiện có 550 đảng viên sinh hoạt tại 28 chi bộ, trong đó có 23 chi bộ khu dân cư, 5 chi bộ cơ quan hành chính sự nghiệp. Nguồn phát triển đảng viên mới ở phường chủ yếu là đối tượng thanh niên. Nhưng việc phát triển đảng viên, đặc biệt là đảng viên trẻ ở phường thời gian qua hầu như chủ yếu dựa vào khối trường học và các chi bộ cơ quan hành chính trên địa bàn. Còn lực lượng thanh niên ở địa phương rất khó phát triển vì hầu hết đều đi làm ở các cơ quan, hoặc làm ăn xa. Các năm cũng có 1, 2 trường hợp năng nổ được nhắm để phát triển tạo nguồn từ phong trào thanh niên, nhưng khi trưởng thành thì các đối tượng này lại chuyển công tác sang địa phương khác nên phường luôn đối mặt với tình trạng thiếu nguồn phát triển Đảng ở khu dân cư. Vấn đề của Phường 4 cũng là vấn đề chung ở hầu hết các phường trên địa bàn thành phố Đà Lạt thời gian qua. Năm 2018, phường kết nạp được 7 đảng viên mới, trong đó khu dân cư kết nạp được 3 trường hợp, nhưng cũng tập trung vào các đối tượng thanh niên nghĩa vụ, thanh niên khối trường học.
 
Tương tự ở Đảng ủy Phường 3, Bí thư Đảng ủy - ông Trần Anh Tuấn cho biết: Phường 3 hiện có 476 đảng viên, 25 chi bộ trực thuộc, 19 chi bộ tổ dân phố. Việc phát triển Đảng hàng năm chỉ tiêu giao trung bình 10 đảng viên mới, nhưng các đối tượng kết nạp Đảng để đạt được chỉ tiêu cũng chủ yếu tập trung vào khối trường học và thanh niên các cơ quan quân sự, công an. 
 
Khảo sát một vòng các phường khác trên địa bàn thành phố có thể thấy thực trạng chung rằng, số lượng thanh niên hiện đang làm việc tại phường, xã không nhiều. Dựa vào nguồn là đối tượng học sinh, sinh viên trên địa bàn thì cũng rất khó. Bởi đối với học sinh ở độ tuổi cấp 3 thì rất ít đối tượng đủ nhiệt huyết, thời gian tham gia các hoạt động tại địa phương và đủ độ chín chắn để có mục tiêu phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng, một số trường hợp đặc biệt thì khi đã “chín muồi”, chuẩn bị kết nạp Đảng thì lại chuyển đi địa phương khác học đại học, cao đẳng hoặc chuyển công tác. Chính vì vậy, việc tạo nguồn để phát triển đảng viên ở khối phường, xã luôn là vấn đề nan giải và không có phường nào đặt chỉ tiêu cao. Rất nhiều khu phố ở những khu dân cư có truyền thống tốt và nếp sống văn hóa, văn minh đô thị nhưng nhiều năm liền cũng không thể phát triển được đảng viên trẻ nào, hoặc tỷ lệ đảng viên trẻ rất thấp. Cho đến nay, nguồn đảng viên chính ở các khu phố vẫn chủ yếu là các cán bộ hưu trí. 
 
Tại các phường, xã, cũng có một bộ phận thanh niên trẻ sinh sống và làm ăn tại địa phương nhưng đa phần lại chỉ lo làm ăn kinh tế, nhận thức về chính trị không tốt, chủ yếu chỉ nhắm đến việc tập trung vào buôn bán, mưu sinh hoặc làm việc tại các doanh nghiệp tư nhân nhỏ nên rất ngại và hầu như không tham gia sinh hoạt các hoạt động tại phường. Mặt khác, họ cũng không có ý chí phấn đấu vào Đảng nên các chi bộ cơ sở cũng rất khó có cơ sở để lựa chọn bồi dưỡng, giới thiệu tạo nguồn cho Đảng. Có trường hợp một số đảng viên phát triển từ địa bàn dân cư, sau khi đi nghĩa vụ quân sự về làm nghề tự do nên lại xin ra khỏi Đảng. Hoặc khi học nghề xong, mở cửa hàng làm nghề nhỏ lẻ cũng xin ra khỏi Đảng.
 
Tìm hiểu về hoạt động của thanh niên trên địa bàn các phường, một cán bộ hưu trí ở địa phương cho rằng, việc phát triển Đảng trong lực lượng thanh niên ở khu dân cư chưa đạt được như mong muốn đó là do hoạt động của đoàn phường, “cánh tay đắc lực của Đảng” để “tạo nguồn” trong phát triển đảng viên chưa thật sự tốt. Đoàn phường chưa thật sự có nhiều hoạt động hấp dẫn, thiết thực để tập hợp được đông đảo đoàn viên, thanh niên sinh sống tại địa phương tham gia vào các hoạt động do phường, khu phố tổ chức. 
 
Còn theo nhận định đánh giá của các bí thư khu phố, một số cấp ủy, TCCS đảng, đoàn thể ở địa phương chưa làm tốt công tác tuyên truyền, định hướng, quán triệt các chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng về công tác phát triển Đảng ở khu dân cư. Công tác tuyên truyền, thuyết phục, giáo dục quần chúng, đặc biệt là quần chúng trẻ ở khu dân cư để các tầng lớp thanh niên nuôi dưỡng lý tưởng, có chí hướng phấn đấu vào Đảng ở nhiều chi bộ khu phố vẫn chưa được quan tâm sát sao. Chưa tạo điều kiện, môi trường làm việc, sinh hoạt để thu hút, tập hợp đối tượng. Đó là chưa kể, một số đảng viên ở địa phương chưa thể hiện tốt vai trò, trách nhiệm của người đảng viên đối với công tác vận động, giúp đỡ, rèn luyện quần chúng để tạo nguồn phát triển Đảng. 
 
Phải khẳng định rằng, ở khu dân cư, lực lượng đảng viên là lực lượng nòng cốt phát huy tốt vai trò trong các hoạt động của khu phố, các đoàn thể, có vai trò then chốt trong việc đưa chủ trương, chính sách, pháp luật, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Do đó, đây là lực lượng gần dân, sát dân nhất và là lực lượng đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh. Mặc dù đã có những chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy cấp trên về vấn đề này, nhiều giải pháp cũng đã được đặt ra nhưng khi triển khai thực hiện trong thực tế thì vẫn còn rất nhiều khó khăn, bất cập, nan giải. Chính vì vậy, việc tạo nguồn, đẩy mạnh phát triển Đảng ở phường xã, khu dân cư đòi hỏi phải có sự đổi mới đồng bộ, quyết liệt hơn nữa. Có như vậy, công tác phát triển Đảng ở khu dân cư mới có được những kết quả khả quan hơn trong thời gian tới.
 
NGUYÊN THI
,