Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc ở Bình Thạnh

Cập nhật lúc 06:34, Thứ Tư, 10/07/2019 (GMT+7)
Thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) xã Bình Thạnh (Đức Trọng) luôn phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
 
Thời gian qua, người dân trên địa bàn xã Bình Thạnh đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do UBMTTQ xã phát động. Ảnh: T.Vũ
Thời gian qua, người dân trên địa bàn xã Bình Thạnh đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do UBMTTQ xã phát động. Ảnh: T.Vũ
 
Theo ông Đoàn Thế Định - Chủ tịch MTTQ xã Bình Thạnh, MTTQ xã đã phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của Nhân dân trong triển khai thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, phong trào sản xuất giỏi, qua đó, tạo sức lôi cuốn, thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia. Với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, MTTQ đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, triển khai sâu rộng trên địa bàn toàn xã; tổ chức quán triệt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên. Đồng thời, triển khai xây dựng 4 mô hình tại các thôn, trong đó có 1 mô hình khu dân cư kiểu mẫu “Bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu” tại thôn Thanh Bình 2, 1 mô hình “Khu dân cư đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông” tại thôn Kim Phát, 2 mô hình “Giáo họ an toàn, sáng - xanh - sạch - đẹp” tại các thôn Thanh Bình 3 và Thanh Bình 1. Qua việc triển khai mô hình đã góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm của người dân trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Trong số này, có 3 mô hình được MTTQ huyện công nhận, khen thưởng tại lễ tôn vinh gương sáng đời thường và được tỉnh khen thưởng tại lễ biểu dương các mô hình tự quản được tổ chức cuối tháng 11/2018 tại thành phố Bảo Lộc. Chị Trần Thị Thanh (thôn Thanh Bình 3) cho biết: “Trước khi thôn, xã phát động xây dựng mô hình Giáo họ an toàn, sáng - xanh - sạch - đẹp, bà con giáo dân chúng tôi cũng đã tích cực giữ gìn vệ sinh thôn, xóm sạch sẽ. Sau khi mô hình trên được triển khai trên địa bàn, chúng tôi càng ý thức hơn trong việc gìn giữ môi trường, cũng như trồng thêm nhiều cây xanh”. 
 
Cùng đó, phong trào phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm an toàn giao thông cũng luôn được các hộ gia đình, khu dân cư tích cực hưởng ứng. Trong 5 năm qua, MTTQ xã đã phối hợp với các đoàn thể nhận quản lý, giúp đỡ, giáo dục, cảm hóa tại cộng đồng dân cư 9 đối tượng, đến nay, đa số các đối tượng trên đã tiến bộ. Hiện, xã có 37 tổ an ninh nhân dân với 74 thành viên, 3 tổ tuần tra nghĩa vụ với 24 thành viên; duy trì và nhân rộng mô hình tiếng kẻng an ninh. Tất cả các thành viên của các đội, mô hình này đều tích cực tham gia đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã.
 
Song song với đó, tiếp tục hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, hàng năm đều tổ chức bình xét gia đình văn hóa, thôn văn hóa. Từ phong trào này đã có nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, góp phần chuyển biến mạnh mẽ nhận thức của Nhân dân trong việc xây dựng nếp sống văn minh, lành mạnh trong việc cưới, việc tang và sinh hoạt cộng đồng, gắn liền với giữ gìn và phát huy bản sắc, giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc. 
 
Tính đến cuối năm 2018 có 1.582 hộ/1.705 hộ đạt gia đình văn hóa, chiếm tỷ lệ 92,7%; 4/4 thôn giữ vững thôn văn hóa.
 
Bên cạnh đó, Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” và phong trào đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện luôn được đông đảo các tầng lớp nhân dân đồng tình ủng hộ. Từ năm 2014 đến nay, Quỹ Vì người nghèo xã đã vận động được số tiền 185 triệu đồng, cùng với nguồn huy động trong gia đình, dòng họ, cộng đồng và các nguồn hỗ trợ đã xây dựng mới được 11 căn nhà đại đoàn kết, với tổng kinh phí hỗ trợ trên 388 triệu đồng; huy động gia đình đối ứng trên 420 triệu đồng, hỗ trợ chữa bệnh cho 2 hộ nghèo và trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó của địa phương với tổng số tiền trên 30 triệu đồng. 
 
Nhằm vận động Nhân dân tích cực tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới, MTTQ xã đã phối hợp tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức trong tầng lớp nhân dân, với phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”. Qua đó, đã huy động Nhân dân tham gia góp sức người, sức của, xây dựng các công trình nông thôn mới, Qua 5 năm thực hiện, với tổng đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn triên địa bàn hơn 14 tỷ đồng, trong đó, nguồn huy động từ Nhân dân trên 5,5 tỷ đồng, xây dựng được 13 tuyến đường bê tông xi măng, với tổng chiều dài 8.469 m; vận động Nhân dân hiến gần 2.500 m đất và hàng ngàn ngày công lao động. Từ kết quả này, cuối năm 2014 xã đã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.
 
THY VŨ
,