Đức Trọng: Phấn đấu hoàn thành vượt kế hoạch thu ngân sách Nhà nước

Cập nhật lúc 06:54, Thứ Năm, 08/08/2019 (GMT+7)
Theo UBND huyện Đức Trọng, thu ngân sách 7 tháng đầu năm trên địa bàn huyện ước đạt 521.500 triệu đồng, đạt 55% so với dự toán tỉnh giao và bằng 116% so với cùng kỳ. Trong đó, thu ngân sách do huyện quản lý ước đạt 281,5 tỷ đồng, đạt 60% dự toán, bằng 134% so với cùng kỳ. Cụ thể: Thu thuế, phí và lệ phí đạt 160 tỷ đồng, đạt 59% dự toán và bằng 114% so với cùng kỳ; thu từ nhà và đất: 105 tỷ đồng, đạt 61% so với dự toán và bằng 181% so với cùng kỳ; thu cấp quyền khai thác khoáng sản: 1,5 tỷ đồng, đạt 88% so với dự toán và bằng 172% so với cùng kỳ; thu tài chính 15 tỷ đồng, đạt 63% so với dự toán và bằng 136% so với cùng kỳ. Thu ngân sách địa phương là 326,736 triệu đồng, đạt 48% so với dự toán.
 
Cũng theo UBND huyện Đức Trọng, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Việc phối hợp xử lý nợ thuế chưa đạt hiệu quả theo chỉ đạo, tình trạng nợ đọng chưa được xử lý kịp thời, các khoản nợ đọng năm trước chuyển sang chưa được xử lý dứt điểm. Theo đó, nợ đọng thuế tính đến 30/6/2019 là 42,065 tỷ đồng, trong đó, nợ khó thu là 36,993 tỷ đồng, nợ thông thường là 5,073 tỷ đồng. Mặt khác, kết quả kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế chưa đạt yêu cầu theo tiến độ chỉ đạo chung; hoạt động của đoàn chống thất thu ngân sách Nhà nước huyện chưa đạt hiệu quả, yêu cầu đề ra...
 
Những tháng cuối năm, huyện Đức Trọng tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác thu ngân sách Nhà nước theo kế hoạch đề ra, phấn đấu 9 tháng đầu năm tổng thu ngân sách và thuế phí đều đạt từ 75% kế hoạch trở lên và hoàn thành vượt kế hoạch thu năm 2019 theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Đồng thời, triển khai thực hiện các nội dung chống thất thu ngân sách Nhà nước năm 2019 theo kế hoạch đã phê duyệt, tập trung triển khai thực hiện chống thất thu trong xây dựng cơ bản, vãng lai, vận tải. Mặt khác, tiếp tục đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, hỗ trợ tư vấn pháp luật về thuế cho cộng đồng, xã hội để nâng cao tự giác nộp thuế... 
 
N.MINH
,