Tổng cục Chính trị bế mạc Lớp tập huấn Giảng viên Khoa học xã hội và nhân văn

Cập nhật lúc 14:55, Thứ Sáu, 09/08/2019 (GMT+7)
(LĐ online) - Sau 5 ngày tổ chức, hôm nay 9/8, tại Học viện Lục quân, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức bế mạc Lớp tập huấn Giảng viên Khoa học xã hội và nhân văn (KHXH&NV) các học viện, trường sỹ quan, đại học, cao đẳng năm 2019. Thiếu tướng Lê Quang Xuân - Chính ủy Học viện Lục quân đã đến dự.
 
Các đại biểu dự bế mạc Lớp tập huấn Giảng viên Khoa học xã hội và nhân văn
Các đại biểu dự bế mạc Lớp tập huấn Giảng viên Khoa học xã hội và nhân văn
Phát biểu bế mạc, Đại tá Trịnh Văn Hùng - Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam nhấn mạnh: Sau gần 1 tuần (5 - 9/8) làm việc nghiêm túc, Lớp tập huấn Giảng viên KHXH&NV các học viện, trường sỹ quan, đại học, cao đẳng năm 2019 đã hoàn thành tốt mục đích, yêu cầu và chương trình, nội dung tập huấn đã đề ra. 
 
Tham gia lớp tập huấn, các học viên đã được thông tin, trao đổi những vấn đề về: “bất tuân dân sự” và “xã hội dân sự” hiện nay; chủ nghĩa dân túy; bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; những nhận thức mới về chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; một số nội dung cơ bản của Chiến lược Quốc phòng, Chiến lược Quân sự Việt Nam; một số vấn đề lý luận, thực tiễn qua 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; một số vấn đề mới trong chuẩn bị văn kiện Đại hội XIII của Đảng; về phương pháp giảng dạy KHXH&NV; tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tới giảng dạy các môn KHXH&NV…
 
Ngoài ra, trong thời gian tập huấn, các học viên đã trao đổi về chương trình, nội dung, kinh nghiệm, phương pháp dạy học, giáo trình, tài liệu giảng dạy các môn KHXH&NV và những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo. 
 
Trên tinh thần đó, lớp tập huấn nhằm thống nhất về nội dung, phương pháp giảng dạy KHXH&NV; bồi dưỡng, cập nhật những vấn đề phát triển mới về lý luận và thông tin tình hình liên quan trực tiếp đến lĩnh vực KHXH&NV; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo trong các học viện, trường sỹ quan, đại học, cao đẳng Quân đội.
 
LHT
,