37 xã được đầu tư chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững

Cập nhật lúc 07:09, Thứ Sáu, 13/09/2019 (GMT+7)
Thực hiện và vận dụng Nghị quyết 30a của Chính phủ, ngoài 8 xã thuộc huyện Đam Rông được đầu tư theo chương trình của Trung ương, tỉnh đã xây dựng Đề án giảm nghèo nhanh và bền vững cho 29 xã và 97 thôn có tỷ lệ hộ nghèo trên 30% để tạo điều kiện thực hiện tốt công tác giảm nghèo vùng DTTS. Từ năm 2011 đến nay, huyện Đam Rông đã được đầu tư 183,1 tỷ đồng xây dựng 50,7 km đường giao thông, 6 công trình thủy lợi, 1 trung tâm dạy nghề, 1 công trình cấp nước sạch, 3 hội trường thôn, 9,68 km đường dây điện hạ thế, 2 trạm ươm cây giống. Huy động sự đóng góp hỗ trợ từ các doanh nghiệp 112,3 tỷ đồng xây dựng 22 trường học, 6 trạm y tế, 1 chợ, 2 nhà văn hóa và 3 dự án nhà ở cho đồng bào di cư tự do. Hỗ trợ sản xuất 19,9 tỷ đồng/4.000 lượt hộ chăm sóc cây trồng, vật nuôi, thuốc thú y, xây dựng mô hình sản xuất các cây trồng vật nuôi mới cho hộ nghèo, gần 1.000 hộ được đầu tư trồng 1.100 ha rừng. 
 
Còn tại các xã và thôn nghèo, có 7.140 hộ được giao khoán bảo vệ rừng, trồng mới 1.200 ha rừng, cây cao su; hỗ trợ phân bón, vật tư, máy nông nghiệp cho 24.600 lượt hộ nghèo, cận nghèo; khai hoang, phục hóa 575 ha đất; 3.655 hộ được hỗ trợ vật nuôi, chuồng trại; 200 hộ được hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề, trên 8.000 người được hỗ trợ học nghề; xây dựng 3 công trình đường giao thông, 2 hội trường thôn.
 
NGUYÊN THI
,