5 năm, huy động được 30.305 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Cập nhật lúc 07:08, Thứ Sáu, 13/09/2019 (GMT+7)
Thực hiện các chủ trương, chính sách của Trung ương về Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay, toàn tỉnh đã có 90/116 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), chiếm 77,5% tổng số xã toàn tỉnh. Có 1 huyện (Đơn Dương) được công nhận huyện đạt chuẩn NTM năm 2015. Đơn Dương cũng là một trong 4 huyện trong cả nước được Trung ương chọn thực hiện NTM kiểu mẫu về ứng dụng công nghệ cao theo hướng thông minh giai đoạn 2018 - 2025 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4271/QĐ-UBND ngày 6/3/2019. 
 
Theo thống kê của UBND tỉnh, giai đoạn 2014 - 2019, toàn tỉnh đã huy động được 30.305 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới; trong đó, Nhân dân và các tổ chức, doanh nghiệp tham gia đóng góp trực tiếp, vay vốn tín dụng; huy động ngày công và hiến đất, hoa màu khoảng 24.333 tỷ đồng; ngân sách nhà nước đầu tư trực tiếp từ chương trình và lồng ghép với các chương trình, dự án khác 5.972 tỷ đồng, đầu tư mới, sửa chữa, nâng cấp: 1.020 km đường giao thông nông thôn; 243 công trình thủy lợi, nước sạch; 234 công trình trường học các cấp; 511 nhà văn hóa xã; 262 nhà văn hóa thôn, khu thể thao thôn. 
 
NGUYÊN THI
,