Sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân

Cập nhật lúc 17:20, Thứ Ba, 01/10/2019 (GMT+7)
• 24 tập thể và 35 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen 
 
(LĐ online) - Chiều ngày 1/10, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Hội nghị có sự tham dự của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt; ông K’Mák - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đại tá Nguyễn Bình Sơn - UVBTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan và các huyện, thành phố trong tỉnh.
 
Chủ trì hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân
Chủ trì hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân
 
Trong 10 năm qua, UBND tỉnh đã ban hành đầy đủ các hệ thống văn bản và được phiên dịch thành 2 thứ tiếng Kinh và K’Ho phục vụ nhiệm vụ tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, kết hợp kinh tế với quốc phòng an ninh, biển - đảo Việt Nam. UBND tỉnh đã chỉ đạo tổ chức trên 51 lớp tập huấn Luật Quốc phòng với khoảng 5.200 lượt người tham gia. Luật Quốc phòng còn được phổ biến, tuyên truyền cho trên 7.500 lượt người và 650 lượt cán bộ, chiến sĩ trong lực  lượng vũ trang, cựu chiến binh. 
 
Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng đã phối hợp với cơ quan thông tấn báo chí tuyên truyền đa dạng, phong phú về các nhiệm vụ xây dựng quốc phòng toàn dân. Góp phần khơi dậy niềm tự hào, tự tôn dân tộc, đặc biệt là nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, phòng chống có hiệu quả “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ. Từ đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
 
Tuy nhiên, 10 năm qua bên cạnh những thành quả quan trọng, vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần khắc phục như: Việc tổ chức, thực hiện nhiệm vụ, thực thi công vụ của một số cán bộ, đảng viên còn sơ hở, thiếu sót, việc giải quyết tranh chấp, khiếu kiện ở một số nơi còn chậm, kéo dài, vượt cấp, gây bức xúc trong nhân dân. Công tác dự báo tình hình có lúc, có nơi chưa kịp thời, thiếu chủ động. Vẫn còn một số ít thông tin sai lệch trên mạng xã hội  làm ảnh hưởng phần nào tư tưởng trong nhân dân và thế hệ trẻ.
 
Các tập thể, cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019
Các tập thể, cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Văn Việt đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của các cấp, ngành, địa phương, của lực lượng vũ trang toàn tỉnh và đã góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân 10 năm qua. 
 
Để thực hiện công tác quốc phòng và xây dựng nền quốc phòng toàn dân thời gian tới đạt kết quả, đáp ứng yêu cầu đề ra, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, ngành, đơn vị, địa phương cần tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng và xây dựng nền quốc phòng toàn dân; trọng tâm là Nghị quyết số 28 khóa XII về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. 
 
Các tập thể, cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019
Các tập thể, cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019
 
Tập trung đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền, tổ chức tốt ngày hội quốc phòng toàn dân hàng năm. Xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, thế trận làng xã vững mạnh, xây dựng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân, xây dựng tình quân - dân gắn bó hữu nghị, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng quốc phòng toàn dân. Quan tâm chăm lo xây dựng thực lực, tiềm lực quốc phòng, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, có sức chiến đấu cao, không để bất ngờ, bị động trong mọi tình huống…
 
Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng rằng với quyết tâm cao cùng với sự nỗ lực, đoàn kết thống nhất trong Đảng, hệ thống chính trị và trong các tầng lớp nhân dân, nhiệm vụ quốc phòng và xây dựng nền quốc phòng toàn dân sẽ hoàn thành thắng lợi mục tiêu đề ra trong giai đoạn tiếp theo.
 
Dịp này, có 24 tập thể và 35 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân 10 năm qua.
 
NGUYỆT THU
,