Tổng kết 15 năm đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Cập nhật lúc 16:22, Thứ Hai, 14/10/2019 (GMT+7)
* Cả nước thành lập mới hơn 20.840 HTX
 
* Lâm Đồng phấn đấu trong năm 2020, tăng trưởng doanh thu của HTX từ 8-10%
 
(LĐ online) - Ngày 14/10, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, 2 Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và Trịnh Đình Dũng cùng chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. 
 
 Tại đầu cầu Lâm Đồng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Tiến và Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Văn Việt cùng chủ trì với sự tham dự của các sở, ngành chức năng và các hợp tác xã (HTX) tiêu biểu trên địa bàn
Tại đầu cầu Lâm Đồng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Tiến và Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Văn Việt cùng chủ trì với sự tham dự của các sở, ngành chức năng và các hợp tác xã (HTX) tiêu biểu trên địa bàn
 
Tại đầu cầu Lâm Đồng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Tiến và Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Văn Việt cùng chủ trì với sự tham dự của các sở, ngành chức năng và các hợp tác xã (HTX) tiêu biểu trên địa bàn. 
 
Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày báo cáo cho biết: Tính đến ngày 31/12/2018, toàn quốc có 22.861 HTX (13.856 HTX nông nghiệp, 1.183 Quỹ Tín dụng nhân dân và 7.822 HTX phi nông nghiệp), thu hút gần 6 triệu thành viên tham gia. Số lượng HTX tăng 8.513 HTX (khoảng 59%) so với năm 2003. 
 
Sau 15 năm, cả nước thành lập mới hơn 20.840 HTX, chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp. Điều này thể  hiện tính ưu việt của Luật HTX năm 2012 so với Luật HTX năm 2003, qua đó khẳng định vị trí, vai trò của HTX trong tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.
 
Kết quả lãi bình quân của một HTX tăng từ 74 triệu đồng/HTX/năm 2003 lên 240,5 triệu đồng/HTX/năm 2018. Thu nhập bình quân của lao động thường xuyên trong HTX cũng được tăng lên từ 15,7 triệu đồng/năm năm 2003 lên 36,6 triệu đồng/năm 2018 . Số lượng các HTX hoạt động hiệu quả chiếm khoảng 57%. 
 
Mục tiêu đến năm 2025, cả nước phát triển khoảng 30.000 HTX, 130.000 THT, 100 LH HTX.  Số HTX hoạt động hiệu quả đạt 70%. Trong đócó  trên 3.000 HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, 50% HTX nông nghiệp liên kết ổn định với doanh nghiệp về sản xuất gắn với chế biến và thị trường .
 
Riêng tỉnh Lâm Đồng tính đến hết 31/12/2018 có 315 HTX (tăng 213 HTX so với năm 2003). Trong đó thành lập mới 68 HTX (tăng 60 hợp tác xã so với năm 2003),  đóng góp vào GRDP toàn tỉnh năm 2017 là 1,22%, năm 2018 là 1,39%, năm 2019 dự kiến là 1,5%. Mục tiêu phấn đấu trong năm 2020, tốc độ tăng trưởng về doanh thu của HTX từ 8-10%/. Thu nhập bình quân của người lao động trong HTX tăng gấp 1,5 lần so với năm 2015.
 
Có 6 bài học kinh nghiệm được đúc kết sau 15 năm phát triển kinh thể toàn quốc: Một là, chú trọng công tác giáo dục, đào tạo, tuyên truyền tổng kết thực tiễn, nhân rộng các điển hình phát triển KTTT.  Hai là, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, Chính quyền, đặc biệt là người đứng đầu. Ba là, phát huy sức sáng tạo, tự chủ của các chủ thể tham gia. Bốn là, phát triển KTTT phải bám sát các quan điểm chỉ đạo được thể hiện trong Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX.  Năm là, chấn chỉnh kịp thời những trường hợp sai phạm cũng như hoạt động yếu kém, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước nói riêng và hoạt động của khu vực HTX nói chung. Sáu là, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ của HTX với các phương thức đào tạo khác nhau (ngắn hạn, trung hạn, dài hạn, trong nước, nước ngoài), đáp ứng nhu cầu trong tình hình mới.
 
VĂN VIỆT
,