ĐẢNG BỘ KHỐI DOANH NGHIỆP:

Quán triệt, thực hiện Hướng dẫn số 26

Cập nhật lúc 06:08, Thứ Tư, 18/12/2019 (GMT+7)
Vừa qua, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị Cán bộ chủ chốt quán triệt, thực hiện Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, Hướng dẫn số 01-HD/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 68-KH/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy khối về đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.
 
Tiến hành xác định tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng cấp ủy viên đối với từng địa bàn, lĩnh vực công tác quan trọng theo phương châm: Phải coi trọng chất lượng cấp ủy, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn và không nhất thiết địa phương, ban, ngành nào cũng phải có người tham gia cấp ủy. Đó là một trong những nội dung quan trọng trong Văn bản số 26-HD/BTCTW ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương, hướng dẫn một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 
Tại hội nghị, ông Trần Tưởng - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng đã nêu lên đề án nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025, tập trung vào một số nội dung: Tổng kết công tác nhân sự nhiệm kỳ 2015-2020; quán triệt quan điểm, chủ trương, định hướng của Đảng và các quy định, hướng dẫn của cấp trên; dự báo bối cảnh, tình hình, xác định rõ yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo. Xây dựng đề án nhân sự bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy đối với địa bàn, lĩnh vực quan trọng và cơ cấu, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số theo quy định. Bám sát quy định của Trung ương và trên cơ sở nguồn cán bộ (tái cử và quy hoạch), cấp ủy các cấp tiến hành xác định tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng cấp ủy viên đối với từng địa bàn, lĩnh vực công tác quan trọng theo phương châm: Phải coi trọng chất lượng cấp ủy, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn và không nhất thiết địa phương, ban, ngành nào cũng phải có người tham gia cấp ủy. Việc xây dựng đề án nhân sự cần phải được thảo luận dân chủ, kỹ lưỡng, phát huy trí tuệ và tạo sự đoàn kết, thống nhất, đồng thuận trong tập thể cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy. Đồng thời, chủ động phòng ngừa, cảnh giác, ngăn chặn, đấu tranh, không để tác động, chi phối bởi những thông tin không chính thức, thông tin giả, xấu, độc, bịa đặt, xuyên tạc trên internet, mạng xã hội… liên quan đến nhân sự và công tác chuẩn bị nhân sự.
 
Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo kết quả công tác năm 2019 của Đảng bộ khối; dự thảo Đề cương sơ bộ Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp nhiệm kỳ 2020-2025. Năm 2019, các cấp ủy đảng trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các doanh nghiệp triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo nghị quyết công tác năm, đã đạt được những kết quả tích cực. Vai trò lãnh đạo của cấp ủy trong doanh nghiệp tiếp tục được nâng cao, các mặt công tác xây dựng đảng được triển khai toàn diện, đúng quy định.
 
D.THƯƠNG
 
,