HĐND huyện Bảo Lâm họp kỳ cuối năm

Cập nhật lúc 19:07, Thứ Ba, 17/12/2019 (GMT+7)
• Thu ngân sách Nhà nước do huyện quản lý đạt 123%
 
(LĐ online) - Ngày 17 và 18/12, HĐND huyện Bảo Lâm khóa V tổ chức kỳ họp lần thứ 10 - kỳ họp cuối năm nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng năm 2019; đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 và quyết nghị một số nội dung thuộc thẩm quyền.
 
HĐND huyện Bảo Lâm khóa V họp kỳ họp cuối năm
HĐND huyện Bảo Lâm khóa V họp kỳ họp cuối năm
 
Tại kỳ họp này, các đại biểu HĐND huyện Bảo Lâm khóa V nghe các báo cáo về tình hình thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách địa phương năm 2019 và dự toán thu - chi ngân sách năm 2020; kết quả công tác năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Thường trực HĐND và các ban HĐND huyện Bảo Lâm. Ngoài ra, các đại biểu HĐND huyện Bảo Lâm khóa V còn được nghe các báo cáo về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri ở các địa phương góp ý cho kỳ họp cuối năm 2019 của Thường trực HĐND huyện Bảo Lâm; công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2019 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bảo Lâm và công tác thẩm tra của Ban Pháp chế và Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện Bảo Lâm.
 
Cũng tại kỳ họp lần thứ 10, các đại biểu HĐND huyện Bảo Lâm khóa V còn tiến hành thảo luận tổ, chất vấn và thông qua các dự thảo nghị quyết, tờ trình thuộc thẩm quyền.
 
Năm 2019, huyện Bảo Lâm đã hoàn thành 15 chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; trong đó, có nhiều chỉ tiêu hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Đáng lưu ý, giá trị sản xuất tăng 7,86%, thu ngân sách Nhà nước do huyện quản lý đạt 123%, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm đạt 85,2%, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,81%...
   
Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Huyện ủy Bảo Lâm Hoàng Trọng Hiền đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của huyện Bảo Lâm. Đồng chí Hoàng Trọng Hiền đề nghị HĐND huyện Bảo Lâm phân tích, đánh giá, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 bám sát thực tiễn phát triển của huyện Bảo Lâm, tiếp tục thực hiện quyết liệt, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, mục tiêu đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bảo Lâm khóa V, cũng như tập trung các nguồn lực thực hiện có hiệu quả các chương trình trọng tâm, các công trình trọng điểm trên địa bàn huyện Bảo Lâm.
 
TRỊNH CHU
,