Tổng kết 10 năm hoạt động Ban chỉ đạo Đề án 61:

Triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả

Cập nhật lúc 18:13, Thứ Hai, 16/12/2019 (GMT+7)
(LĐ online) - Chiều 16/12, Ban chỉ đạo Đề án 61 tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020”.
 
Đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị
 
Đồng chí Trần Văn Hiệp – Phó Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Thị Lệ - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án 61 của tỉnh Lâm Đồng chủ trì hội nghị. 
 
Trong 10 năm thực hiện Kết luận số 61 của Ban Bí thư Trung ương về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân”, Ban Chỉ đạo Đề án 61 của tỉnh và các sở, ngành, đơn vị có chương trình phối hợp với Hội Nông dân tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả.
 
Về nông nghiệp toàn diện, bền vững và hiện đại, toàn tỉnh đã chuyển đổi trên 67.500 ha cây trồng các loại, góp phần giảm diện tích sản xuất kém hiệu quả. Từ năm 2010 đến nay, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh phối hợp với cơ quan chuyên môn tổ chức hơn 6.400 buổi tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hơn 500.000 lượt hội viên nông dân về trồng trọt, chăn nuôi, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư… Toàn tỉnh có 125 chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ giữa doanh nghiệp và các tổ chức nông dân, người sản xuất với sự tham gia liên kết của 75 doanh nghiệp, 40 hợp tác xã, 42 tổ hợp tác… 
 
Trong xây dựng nông thôn mới, Hội Nông dân các cấp đã phối hợp vận động hội viên, nông dân đóng góp trên 164 tỷ đồng. Tính đến tháng 11/2019, tổng nguồn vốn Quỹ hỗ trợ Nông dân toàn tỉnh đạt gần 45 tỷ đồng. Nguồn vốn này sử dụng xây dựng 163 dự án, giúp đỡ gần 2.300 hộ nông dân xây dựng mô hình trồng trọt và chăn nuôi trên các định hướng phát triển nông nghiệp lợi thế của địa phương.
 
Bên cạnh đó, Hội Nông dân đã triển khai Dự án nâng cấp bổ sung thiết bị cho Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân do Trung ương Hội đầu tư với tổng mức đầu tư là 21 tỷ đồng. Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân trực tiếp phối hợp với hội nông dân các huyện, thành phố, các sở, ngành, các doanh nghiệp mở gần 200 lớp dạy nghề cho gần 15.900 con em hội nông dân về sửa chữa máy móc nông nghiệp, thú y, trồng trọt, chăn nuôi…
 
Các đại biểu tham dự Hội nghị đọc báo cáo tổng kết và đóng góp ý kiến cho Đề án trong thời gian tới
Các đại biểu tham dự Hội nghị đọc báo cáo tổng kết và đóng góp ý kiến cho Đề án trong thời gian tới
 
Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã phát biểu ý kiến về những thuận lợi, khó khăn, mặt hạn chế và các bài học, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm trong quá trình hoạt động của Ban Chỉ đạo Đề án 61 thời gian qua và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.
 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Hiệp – Phó Bí thư Tỉnh ủy đã đánh giá cao những nỗ lực của các thành viên Ban Chỉ đạo Đề án 61 các cấp trong tỉnh cũng như sự phối hợp giữa các sở, ngành với Hội Nông dân tỉnh thời gian qua. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Hiệp yêu cầu Hội Nông dân tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, xây dựng giai cấp nông dân; thường xuyên làm tốt công tác tham mưu các cấp ủy Đảng, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể nhằm bám sát các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ của Hội để xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động phù hợp, tạo nguồn lực, hỗ trợ thiết thực cho hội viên nông dân phát huy năng lực tham gia thực hiện tốt Đề án.
 
THÂN THU HIỀN

 

,