Đức Trọng phấn đấu phát triển từ 100 đảng viên mới trở lên

Cập nhật lúc 17:40, Thứ Năm, 16/01/2020 (GMT+7)
(LĐ online) - Chiều 16/1/2020, Huyện ủy Đức Trọng đã tổ chức hội nghị lần thứ 32 nhằm tổng kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2019 và bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. 
 
Đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc – Bí thư Huyện ủy Đức Trọng trao giấy khen cho 3 tổ chức cơ sở Đảng đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu năm 2019”
Đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc - Bí thư Huyện ủy Đức Trọng trao giấy khen cho 3 tổ chức cơ sở Đảng đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu năm 2019”
 
Theo đánh giá, trong năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Tỉnh ủy, các ban xây dựng đảng của Tỉnh ủy, sự quyết tâm của Đảng bộ huyện, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng đã được Huyện ủy, các các cấp ủy tổ chức cơ sở đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên với các nội dung chủ yếu về tuyên truyền nhân các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương.; chỉ đạo tổ chức học tập Nghị quyết Trung ương 9, 10, 11 (khóa XII); tiếp tục đẩy mạnh Chỉ thị 05- CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo chuyên đề năm 2019 và Nghị quyết Tung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ”.
 
Đồng chí Lê Hồng Khánh – Phó Bí thư Huyện ủy Đức Trọng trao giấy khen cho 3 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền 2015-2019”
Đồng chí Lê Hồng Khánh - Phó Bí thư Huyện ủy Đức Trọng trao giấy khen cho 3 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền 2015-2019”
 
Bên cạnh đó, công tác củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng được quan tâm thực hiện, đến nay, Đảng bộ huyện có 65 tổ chức cơ sở Đảng với 21 Đảng bộ, 44 chi bộ cơ sở, 300 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở. Các tổ chức cơ sở Đảng đảm bảo việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định, là hạt nhân lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao. Cuối năm 2019, có 11/65 tổ chức cơ sở Đảng được đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (16,9%); 42/65 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ (64,62%); 12/65 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ và không có tổ chức cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ. Cùng đó, công tác kiểm tra, giám sát được cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có nhiều chuyển biến rõ nét; công tác dân vận của hệ thống chính trị được thực hiện thường xuyên, tạo được sự đồng thuận cao của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của chính quyền, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Huyện ủy đề ra trong năm 2019.
 
Đồng chí Võ Văn Phương – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng trao giấy khen cho các đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền 2015-2019”
Đồng chí Võ Văn Phương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng trao giấy khen cho các đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền 2015-2019”
 
Năm 2020, Huyện ủy Đức Trọng đặt ra một số chỉ tiêu cụ thể: Giữ vững đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ; phát triển từ 100 đảng viên mới trở lên; có từ 80-90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; trong đó, có từ 15-20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; giảm đảng viên vi phạm tư cách...
 
Dịp này, Ban tổ chức đã trao giấy khen cho 7 đảng viên :Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền 2015-2019”; trao giấy khen cho 3 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền 2015-2019” và trao giấy khen cho 3 tổ chức cơ sở Đảng đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu năm 2019”. 
 
N.MINH
,