.

Làm tốt công tác xây dựng Đảng là tiền đề cho sự phát triển toàn diện

Cập nhật lúc: 05:47, 07/01/2020 (GMT+7)
Đó là nhận định của ông Ya Ti Ong - Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Lạc Dương khi nhắc tới những thành quả trong thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn huyện Lạc Dương theo tinh thần Nghị quyết số 11 ban hành ngay từ đầu năm 2019. 
 
Vai trò lãnh đạo của Đảng đã được thể hiện trên tất cả các lĩnh vực, trong đó nổi bật là phát triển kinh tế. Ảnh: H.My
Vai trò lãnh đạo của Đảng đã được thể hiện trên tất cả các lĩnh vực, trong đó nổi bật là phát triển kinh tế. Ảnh: H.My
 
Công tác xây dựng Đảng đi vào nền nếp đóng vai trò quyết định cho việc chỉ đạo, điều hành của chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội. Để làm được điều này, Huyện ủy Lạc Dương đặc biệt chú trọng thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng. Những nội dung trên là cơ sở, tiền đề để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấ̀u của các tổ chức cơ sở đảng. Cũng từ đây hoạt động của của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ngày càng hiệu quả. 
 
Là địa bàn có đông đồng bào DTTS, Lạc Dương đặc biệt chú trọng phát triển đảng viên, nhất là đảng viên trong khu vực này. Theo đó, năm 2019, Huyện ủy Lạc Dương đã kết nạp 46 đảng viên mới. Trong đó có 24 đảng viên người DTTS, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện lên gần 1.400 đồng chí. “Đội ngũ này là cầu nối vững chắc để những chủ trương, chính sách đến gần hơn với bà con, tạo động lực phát triển trong toàn vùng”, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Ya Ti Ong khẳng định.
 
Song song với đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Lạc Dương đã tiến hành kiểm tra đối với 30 lượt tổ chức đảng và 11 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 4 tổ chức đảng và 4 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát đã thi hành kỷ luật 6 đảng viên. Đồng thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót, xử lý nghiêm theo quy định đối với những sai phạm, khuyết điểm của các đảng viên, nhằm giáo dục, răn đe, cảnh tỉnh trong toàn Đảng bộ. Ngoài chấn chỉnh con người, cải cách hành chính được chú trọng, triển khai nhằm điều hành, quản lý và giải quyết thủ tục hành chính công khai, minh bạch, đúng quy trình, thời hạn theo quy định. Từ đó, củng cố vững chắc hơn sự tin tưởng, hài lòng của người dân đối với hoạt động của các cơ quan công quyền. 
 
Khi công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng thực hiện có hiệu quả, vai trò lãnh đạo của Đảng càng được khẳng định trên tất cả các lĩnh vực nhất là phát triển kinh tế. Điều này được chứng minh khi kinh tế Lạc Dương năm 2019 phát triển khá toàn diện. Theo thống kê từ UBND huyện Lạc Dương, đến cuối năm 2019, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt, vượt kế hoạch. Đơn cử như tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất (GO) (theo giá so sánh năm 2010) của một số ngành chủ yếu tăng cao. Nông nghiệp tăng 14% với việc sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tiếp tục được đẩy mạnh; cơ cấu cây trồng chuyển dịch đúng hướng, các hình thức liên kết sản xuất được mở rộng và bước đầu đã phát huy hiệu quả. Tổng diện tích gieo trồng thực hiện 13.159 ha, đạt 103% kế hoạch, tăng 9,7% cùng kỳ; sản lượng một số cây trồng chính như rau, hoa đều đạt kế hoạch đề ra. Công nghiệp phát triển ở các ngành có lợi thế của địa phương như chế biến lâm sản, cà phê, khai thác khoáng sản, thủy điện; tiểu thủ công nghiệp... Giá trị ngành công nghiệp đạt trên 606 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp đạt 18,6 tỷ đồng, tăng 0,6% so với cùng kỳ. Thương mại, dịch vụ có sự phát triển mạnh mẽ, kể cả tại các xã có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. Huyện Lạc Dương đã triển khai nhiều hoạt động quảng bá hình ảnh của địa phương, đưa vào khai thác một số điểm du lịch mới, đa dạng hóa sản phẩm du lịch và nâng cao chất lượng phục vụ tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn. Nhờ vậy lượng khách du lịch đến Lạc Dương năm 2019 đạt 1,7 triệu lượt, tăng 8% so với cùng kỳ và doanh thu ước đạt 131 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ.
 
Với nhiều thành tựu đáng kể trong phát triển kinh tế, thu nhập bình quân đầu người ở huyện Lạc Dương hiện đạt 39 triệu đồng/người/năm. Tổng thu ngân sách nhà nước thực hiện 118 tỷ đồng, đạt 113% dự toán; riêng phần huyện thu 61 tỷ đồng, đạt 129% dự toán. Cơ sở hạ tầng thiết yếu tiếp tục được đầu tư xây dựng, bộ mặt thị trấn và nông thôn có bước khởi sắc rõ rệt. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững đạt được nhiều dấu ấn. Trong đó, quan trọng là tỷ lệ hộ nghèo chung giảm còn 3,3%, hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số giảm còn 4,7%; có 4/5 xã đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ trường chuẩn quốc gia đạt 80%... 
 
Tuy vậy, bức tranh kinh tế - xã hội của Lạc Dương nói chung vẫn còn nhiều mảng màu chưa sáng. Trong đó một số chỉ tiêu không đạt kế hoạch đề ra, đặc biệt là tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, liên kết sản xuất, bao tiêu nông sản và xây dựng chuỗi giá trị còn hạn chế. Tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp vẫn diễn biến phức tạp. Vấn đề xây dựng nhà không phép, trái phép, vi phạm quy hoạch, lộ giới giao thông còn xảy ra. Chương trình xây dựng nông thôn mới thực hiện chưa đạt mục tiêu chung đề ra; giảm nghèo chưa thực sự vững chắc. Riêng trong công tác xây dựng Đảng, chất lượng học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng chưa cao. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và chất lượng sinh hoạt tại một số tổ chức đảng còn yếu. Quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn hạn chế; cải cách hành chính chuyển biến còn chậm; kỷ luật kỷ cương công vụ chưa nghiêm; một số cán bộ, công chức, viên chức tinh thần trách nhiệm, năng lực, hiệu quả công tác không đáp ứng được yêu cầu. 
 
Bước qua 2020 - năm cuối thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X, đồng thời là năm khởi đầu của nhiệm kỳ 2020 - 2025, đòi hỏi huyện Lạc Dương phải chủ động khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu, tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của năm 2020 và tất cả các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội khóa X. Huyện Lạc Dương đã tiếp tục ban hành Nghị quyết số 12 - “xương sống” cho việc thực hiện phát triển kinh tế - xã hội huyện năm 2020. Theo đó, địa phương xác định, tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ nhằm khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Huy động tối đa mọi nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng để từng bước hoàn thiện. Thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và đầu tư phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nâng cao đời sống Nhân dân. Giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
 
HOÀNG MY
Tags: trách nhiệmđời sốngnăng lựccán bộ
Các tin khác