.

Mối quan hệ gắn bó ''máu thịt'' giữa Đảng và nhân dân

Cập nhật lúc: 06:58, 30/01/2020 (GMT+7)

Sức mạnh đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác chính là ở sự gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân.

 (Theo TTXVN)

Các tin khác